Ouders en kinderen begrijpen – begrenzen Hoe doe je dat als leidinggevende?

We starten vanuit een helder communicatiekader waarbij het duidelijk wordt waarom kinderen, maar ook ouders soms zo emotioneel reageren in een gesprek. Als directie of zorgleerkracht worden we vaak ingeschakeld als het contact tussen leerkracht en kind of tussen leerkracht en ouder niet vlot meer verloopt. Op dat moment voelen we dat kinderen of ouders in een afweerreactie zitten en zich terugtrekken. De start van zo’n herstelgesprek is dan ook niet makkelijk. 

In deze vorming gaan we praktijkgericht aan de slag en leren we een aantal communicatietechnieken die makkelijk hanteerbaar zijn in jouw contact met kinderen en/of ouders. Ze zijn erop gericht de achterliggende gevoelens en reacties van het kind en of de ouders beter te begrijpen en tegelijk het gedrag te begrenzen waar nodig. 

We bekijken ook hoe je als directie of zorgleerkracht vanop meer afstand opnieuw de verbinding kan maken tussen ouders en leerkrachten. Als het over ouders gaat, is het goed om weten dat de kinderen waarvoor wij zorgen, ‘het liefste’ zijn wat ouders ons toevertrouwen. Ouders kunnen dan ook heel gevoelig reageren wanneer het over ‘hun' kinderen gaat. Deze gevoeligheden oppikken en er goed mee leren omgaan, dat is waar het om gaat. We gebruiken een kader om te oefenen met de multidiversiteit die onze klassen binnen komt. We hebben het over de loyaliteiten waarin mensen zich gebonden voelen aan hun rugzak en verbonden aan hun oorsprong.

We gaan uit van 7 basisvaardigheden: contact maken; jouw doel van het gesprek vasthouden; spreken vanuit ‘eigen' observaties; de positieve krachten van het kind benoemen; leiding nemen en geven in een gesprek en daarbij de juiste afstand bewaren om ons stevig te voelen in onze rol als directie of zorgleerkracht; het gesprek goed  afronden; nabespreken met leerkrachten en collega’s.

We werken met ervaringen vanuit jullie praktijk. De eerste dag komen vooral de gesprekjes met kinderen aan bod. De tweede dag focussen we op de gesprekken met ouders en collega’s.

Praktisch

  • begeleiding | Lies Ledegen - kleuterleidster, integratieve kindertherapeute en nascholer
  • data | donderdag 11 oktober én donderdag 29 november 2018, 9u - 15u30 
Ann Verheyen
Coördinator
T 014 / 50 81 69
Katrine Patteet
Administratief medewerker
T 014 / 50 81 70