Naar een krachtige school-ouder samenwerking

Als school organiseer je allerlei initiatieven om ouders te betrekken bij het schoolleven: oudercontacten, schoolfeest, heen- en weerschriftjes, voorleesmomenten … Toch slaan deze acties niet altijd even goed aan, zeker niet bij maatschappelijk kwetsbare ouders en/of anderstalige gezinnen. Hoe komt het dat we deze ouders moeilijker bereiken? Waar kunnen we als school op inzetten om deze kloof kleiner te maken?
Een krachtige school-ouder samenwerking is iets waar elke school naar streeft. Ieder op zijn manier. Maar wat betekent dat: een krachtige school-ouder samenwerking? Hoe vertaalt dit zich naar jouw schoolwerking? Hoe kunnen we kijken naar ouderbetrokkenheid vanuit verschillende perspectieven? Dit zijn een aantal vragen die in deze interactieve vorming aan bod komen.
Tijdens deze vorming maak je kennis met de ‘7 dimensies van ouderbetrokkenheid’ en kan je reflecteren over de betekenis van ouderbetrokkenheid in jouw school. Deze werkwijze biedt ons een beter beeld van ouderbetrokkenheid, maar maakt het ook mogelijk om nadien je eigen ouderbeleid in kaart te brengen. Door middel van handige tips en tools, kan je meteen aan de slag met concrete situaties.  We werken met ervaringen uit jullie praktijk; eigen cases mogen ingebracht worden.

Praktisch

  • begeleiding | Cleo Swinnen - consulent integratie van het agentschap integratie en inburgering
  • data | woensdag 28 oktober én woensdag 2 december 2020, 9 - 12.30 u.
  • plaats | campus Vorselaar
  • bijdrage | € 100
  • doelgroep | ook voor leraren
  • cursuscode | 20 112
Ann Verheyen
Coördinator
T 014 / 50 81 69
Katrine Patteet
Administratief medewerker
T 014 / 50 81 70