Teamtraject over mentorschap

Voor onze studenten is de klasmentor een centrale figuur in hun leerproces op de stageplek. De mentor zorgt voor begeleiding, maar is ook medebeoordelaar van het stageleerproces en een belangrijke brugfiguur tussen de stagewerkplek, de student en de opleiding.
In een nieuw traject voorzien we een aanbod van 2 of 3 sessies van 2u of 3u (totaal van 6u) om lerarenteams (secundair onderwijs) wegwijs te maken in het stageconcept. Daarnaast worden ook vaardigheden getraind die zinvol zijn in de begeleiding van studenten maar die ook ingezet kunnen worden binnen het team.
Thema’s die hierbij aan bod komen zijn feedback geven, kernkwaliteiten en hoe die kaders inzetten bij het begeleiden van studenten, schriftelijke evaluatie, enz.
Deze sessies kunnen gepland worden tijdens een personeelsvergadering of pedagogische studiedag in het 2de semester.

Praktisch

  • begeleiding | Kaatje Nevelsteen is pedagoog en docent in de lerarenopleiding Bachelor Secundair Onderwijs van Thomas More. Ze heeft zich gespecialiseerd in waarderend coachen, geeft hierin training en coacht leerkrachten op individuele basis.
    • doelgroep | teams secundair onderwijs
    • gratis voor scholen die samenwerken met de opleiding en stageplaatsen bieden aan onze studenten
  • Aanvragen via ann.verheyen@thomasmore.be of 014/50.81.69
Ann Verheyen
Coördinator
T 014 / 50 81 69
Katrine Patteet
Administratief medewerker
T 014 / 50 81 70