Groeien als leraar in mentorschap

Als lerarenopleiders zijn we er ons van bewust dat een goede samenwerking met het werkveld erg belangrijk is om kwaliteitsvolle leraren op te leiden. Zeker tijdens de stages wordt dit erg duidelijk. We willen, samen met het werkveld, onze studenten alle kansen geven om te leren door ervaring in de praktijk.
Voor onze studenten is de klasmentor een centrale figuur in hun leerproces op de stageplek. Het is de mentor die zorgt voor de dagelijkse werkbegeleiding (concrete feedback en tips) en leerbegeleiding (reflectiebegeleiding) van de student. Daarnaast is de mentor medebeoordelaar van het stageleerproces en een belangrijke brugfiguur tussen de stagewerkplek, de student en de opleiding.

Wil jij persoonlijk groeien in het mentor-zijn? Dan is deze opleiding iets voor jou!
In deze opleiding sta je stil bij je eigen professioneel handelen, verscherp je jouw communicatie- en begeleidingsvaardigheden en maak je kennis met recente evoluties binnen de lerarenopleiding en het praktijkconcept.

Praktisch

 • begeleiding | Carin Smolderen - praktijkcoördinator, pedagoog en docent in de opleiding lager onderwijs Thomas More Kempen
 • data | telkens van 9 - 15 u
  • dinsdag 22 februari 2022
  • dinsdag 15 maart 2022
  • dinsdag 26 april 2022
  • dinsdag 10 mei 2022
  • plaats | campus Turnhout
  • bijdrage | € 250 (incl. koffie, lunch en syllabus) 
   • gratis voor scholen die samenwerken met de opleiding en stageplaatsen bieden aan onze studenten
  • doelgroep | leraren lager onderwijs, leraren lichamelijke opvoeding en begeleiders in de educatieve, recreatieve, culturele en sportsector

  Opgelet!
  Directies geven bij de start van het academiejaar zo snel mogelijk aan of ze graag vervangingen wensen voor de mentoren die naar de opleiding komen. Deze aanvragen worden op een overzichtslijst geplaatst voor onze studenten, waarna studenten zich hiervoor kunnen inschrijven. We kunnen een vervanging niet garanderen, maar doen wel ons best om dit te realiseren.
  Aanvraag mailen naar vervangingen.basisonderwijs.kempen@thomasmore.be

  Schrijf je in

  Ann Verheyen
  coördinator Donchecentrum
  T 014 50 81 69