Groeien als kleuterleraar in mentorschap

Een goede samenwerking met het werkveld is erg belangrijk om kwaliteitsvolle leraren op te leiden. Dat wordt vooral tijdens de stage erg duidelijk. Samen met het werkveld willen wij onze studenten alle kansen geven om te leren door ervaring in de praktijk.
Voor onze studenten is de klasmentor een centrale figuur in hun leerproces op de stageplek. De mentor zorgt voor de dagelijkse werkbegeleiding (concrete feedback en tips) en leerbegeleiding (reflectiebegeleiding) van de student. De mentor is ook medebeoordelaar van het stageleerproces en een belangrijke brugfiguur tussen de stagewerkplek, de student en de opleiding.
Wil jij persoonlijk groeien in het mentor-zijn? Dan is deze opleiding iets voor jou!
In deze opleiding sta je stil bij je eigen professioneel handelen, verscherp je jouw communicatie- en begeleidingsvaardigheden en maak je kennis met recente evoluties binnen de lerarenopleiding en het praktijkconcept 'Samen opleiden'.

Praktisch

 • begeleiding An Severeyns - pedagoog en docent in de opleiding kleuteronderwijs Thomas More Kempen
 • data | in 2021-2022 telkens op donderdag van 9 - 15u.
  • donderdag 24 februari 2022
  • donderdag 10 maart 2022
  • donderdag 31 maart 2022
  • donderdag 21 april 2022
 • bijdrage | € 250 (koffie/lunch/syllabus incl.) 
  • gratis voor scholen die samenwerken met de opleiding in het kader van ‘samen opleiden’
 • doelgroep | leraren kleuteronderwijs
 • cursuscode | M1

Opgelet

Directies geven bij de start van het academiejaar aan of ze graag vervangingen wensen van hun mentoren. Een aanvraag dient min. 5 weken op voorhand te gebeuren. Deze aanvragen worden op een overzichtslijst geplaatst voor onze studenten, waarna studenten zich hiervoor kunnen inschrijven. We kunnen een vervanging niet garanderen, we doen wel ons uiterste best om dit te realiseren.
Aanvraag mailen naar: vervangingen.basisonderwijs.kempen@thomasmore.be

Schrijf je in

Ann Verheyen
coördinator Donchecentrum
T 014 50 81 69
Anja Van Hoof
Administratief medewerker
T 014 50 81 70