Proces van diagnose ‘autismespectrumstoornis’

Het stellen van een diagnose ‘ASS’ is niet eenvoudig.
Wanneer en hoe wordt een diagnostisch proces opgestart? Wie wordt erbij betrokken en wat is hun rol? Hoe wordt er gecommuniceerd met de verschillende betrokkenen? Hoe wordt de diagnose precies gesteld? Wat zegt de DSM5? Welke communicatie en verslaggeving mag men verwachten en hoe kunnen de betrokkenen hier verder mee aan de slag gaan? 
Dit zijn enkele vragen die tijdens de sessie belicht worden.
Enige voorkennis met betrekking tot het autistisch denken wordt verwacht.

Praktisch

  • spreker | Loes Mermans, orthopedagoog en zorgcoördinator in basisonderwijs
  • plaats | campus Turnhout
  • datum | dinsdag 5 november 2019, 18.30 - 21.30 u.
  • bijdrage | € 40 (incl. syllabus)
  • doelgroep | leraren, leerlingenbegeleiders, graadcoördinatoren, schooldirecties, ook voor ondersteuners en CLB-medewerkers 
  • cursuscode | 19 129- 2
Ann Verheyen
Coördinator
T 014 / 50 81 69
Katrine Patteet
Administratief medewerker
T 014 / 50 81 70