Lessenreeks Islam - secundair

Als katholieke dialoogschool heet Thomas More iedereen welkom. Daarom kiezen we voor diversiteit. De dialoog met andere godsdiensten en andersgelovigen boeit ons.

  • Wil jij je moslimleerlingen beter begrijpen?
  • Wil jij bepaalde situaties uit de schoolpraktijk in een ruimer kader kunnen plaatsen?
  • Wil jij actuele kwesties met kennis van zaken benaderen?
  • Wil jij heel wat gelijkenissen ontdekken tussen koranverzen en bijbelse verzen?
  • Wil jij de eigenheid van het islamitisch geloof ontdekken?

Volg dan, samen met de Thomas More-studenten, de avondreeks islam. De hele reeks omvat 10 dinsdagavonden van oktober tot half december. Je kan er ook voor kiezen om een deel van de lessenreeks te volgen.

Aanbod

Enkele deelnemers van de lessenreeks 2016-2017 getuigen:

“Heel wat schoolse situaties werden gaandeweg duidelijker voor me.” 

Annemie Damen,  Sint-Jozefscollege Turnhout

“Ik wist niet dat er zoveel gelijkenissen waren met het christelijk denken.”  

Gwenda Dewachter, Sint-Lutgardis Schilde

“Heel fijn om les te krijgen van een moslim die een enorme kennis bevattelijk kon brengen.”

Martine Aerts, Sint-Elisabethschool Zoersel