Lessenreeks Frans

Comment dit-on « … »  en français? Ben je onzeker over je Frans in de klas?

Of je ziet Frans wel zitten, maar je zou er graag op een creatievere manier mee aan de slag gaan? Dan is deze tiendelige cursus net iets wat je nodig hebt.

Tijdens de eerste 5 sessies van de cursus updaten we jouw niveau. We werken vooral aan de vlotheid van de taal en hanteren allerlei gesprekstechnieken. Iedereen komt gegarandeerd aan het woord.

In de volgende 4 sessies verdiepen we je Frans door je te bombarderen met tientallen hapklare lestips voor de klas. Ze zijn stuk voor stuk uitgetest en goed bevonden door onze leerlingen, omdat ze de fantasie prikkelen en interactie uitlokken. Vanaf sessie 6 wordt uitsluitend Frans gesproken. We laten heel wat educatief materiaal zien en gebruiken het ook in de sessies.

In de laatste sessie wordt een forum geboden aan de deelnemers. Jullie hebben ondertussen een paar weken de tijd gehad om alles te laten bezinken en in de eigen klas uit te proberen. We wisselen ideeën uit en vertellen uitgebreid over wat goed ging en wat minder. Iedereen krijgt op het einde een boekentas vol inspiratie mee, waaruit hij/zij volop kan putten.

Wat mag je verwachten?

 • sessie 1: Opfrissen van de basiswoordenschat aan de hand van ludieke werkvormen. Werkwoorden in spelvorm leren vervoegen in alle tijden die in de basisschool gebruikt worden (fut proche, ind. pres, passé récent, passé composé)
 • sessie 2: Praten aan de hand van geijkte zinnen (vragen stellen, een persoon beschrijven, praten over jezelf en over het weer, kort interview  …)
 • sessie 3: Je mening leren formuleren. De input gebeurt aan de hand van actuele filmpjes die gegarandeerd interactie uitlokken.
 • sessie 4: We gaan voort op het élan van de vorige sessie, maar er wordt beeldmateriaal gebruikt waarbij het ERK-niveau iets hoger ligt. Regelmatig wordt het beeld gestopt en de deelnemers maken hypotheses over wat er gaat gebeuren. (als hulpmiddelen worden woordkaarten en vervoegingstabellen van werkwoorden gebruikt)
 • sessie 5: Aan de hand van een kaartspel gericht op iedereen betrekken in het gesprek, snijden we een thema aan uit de actualiteit. Elke deelnemer wordt aangemoedigd om mee te doen.
 • sessie 6: In deze sessie boren we de leren leren trucs voor Frans uit onze collectie aan. (memory, cijfers memoriseren, ww-spelletjes …)
 • sessie 7: We geven een atelier rond theater of sprookjes. Deze methode is erop gericht kinderen zelf een toneeltje te laten maken in het Frans, of sprookjes te laten schrijven. De deelnemers kiezen op voorhand wat hen het meest interesseert.
 • sessie 8: We doen een eerste sessie van het taalbad dat we aan kinderen aanbieden. Zo ervaren de deelnemers zelf hoe uitnodigend dit is.
 • sessie 9: De deelnemers werken zelf een thema voor een taalbad uit.
 • sessie 10: terugkomsessie: wie deed wat? De opdracht voor de laatste sessie is zelf een werkvorm uitproberen. Wie deed wat? Iedereen krijgt een platform om zijn ervaringen te delen.

Praktisch

 • begeleiding Nicole Schellekens - leraar Frans en PO, taaltrainer Frans en Spaans bij TalenTroef Turnhout
  • Erika Op de Beeck - leraar Frans en geschiedenis, taaltrainer Frans en Nederlands bij TalenTroef Turnhout.
 • data | dinsdagen 1 okt., 8 okt., 15 okt., 22 okt., 5 nov. 12 nov. 19 nov. 26 nov. 3 dec. én 10 dec. 2019, telkens van 18.30 - 20.30 u.   
 • plaats | campus Turnhout
 • doelgroep | leraren lager onderwijs en iedereen die taalvaardiger wil worden in het Frans
 • bijdrage | € 250 (alle lesmaterialen incl.)
Ann Verheyen
Coördinator
T 014 / 50 81 69
Katrine Patteet
Administratief medewerker
T 014 / 50 81 70