Jaarcursus | Psychomotorische ontwikkeling en remediërend leren

Het efficiënt en effectief werken met kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen is niet altijd eenvoudig. Jarenlang werkten leerkrachten en therapeuten afzonderlijk aan één doel: het kind met leerbeperkingen helpen om zijn of haar leren weer vlot te trekken. Enerzijds werkten leerkrachten vooral efficiënt en direct aan de zichtbare (leer)problemen. En anderzijds waren er de psychomotorisch therapeuten (ergotherapeuten, kinesitherapeuten, gediplomeerde PMT'ers) die vanuit hun deskundigheid in de groot- en fijnmotorische-, ruimtelijk-visuele, visuomotorische, lateraliteits- en handschriftontwikkeling hun remediërende verdiensten hadden in het versterken van de basisvaardigheden en onderliggende ontwikkelingstekorten. Deze jaarcursus combineert beide invalshoeken. Onder het motto: ‘Twee weten meer dan één!' is er een goed teamwerk ontstaan waarbij lesgevers uit verschillende disciplines hun efficiëntste zorgstrategieën voorstellen. Het al doende leren, ervaringsgericht leren, en remediëren zonder saaie werkblaadjes maar met heel veel materialen is het uitgangspunt van dit cursustraject. Het creëren van een krachtige, handelende leer- en remedieeromgeving staat daarbij centraal. De cursus bestaat uit 15 intensieve lesdagen van 9u tot 16u30 waarop telkens één invalshoek behandeld wordt door een ervaren en zeer deskundig lesgever. Je ontvangt na het volgen van alle lesdagen en een gunstig advies vanuit permanente evaluatie, een certificaat van deelname.
Deze permanente evaluaties gebeuren tijdens de lesdagen.

Lesdagen

Lesdag 1 | Van probleemsignalering tot eindverslag en tevreden ouders! Het diagnostisch en remediërend proces. We gaan de weg op van testing en remediëring. Je leert het systematische diagnostische proces kennen zodat je zelf met meer inzichten de oorzaken van moeilijkheden kan opsporen en aanpakken.
Lesdag 2 | Bewegen als poort tot leren en leren omgaan met stress voor kinderen. Vanuit een ruime introductie in ‘Stresskids' (auteur: Wendy Peerlings, uitgeverij Lannoo) leren we je om het beste uit een kind te halen. Stress blokkeert immers het leervermogen van een kind. Via deze lesdag word je wegwijs gemaakt in het inzetten van beweging als middel om het leervermogen van kinderen te bevorderen. Psychomotorische ontwikkeling in kaart brengen: testing en observatie Tijdens deze lesdag ga je aan de slag gaan met verschillende psychomotorische tests om de ontwikkeling van kinderen op verschillende domeinen te observeren.
Lesdag 3 | Ontwikkeling van de grote en fijne motoriek, lichaamsschema, evenwicht en coördinatie. De motorische ontwikkeling van kinderen beïnvloedt niet alleen hun sportprestaties, maar ook of ze sociaal mee kunnen spelen op de speelplaats, of ze vlot leren schrijven en hoe ze zich voelen in bewegingssituaties. In deze lesdag komen de praktische aspecten van de ontwikkeling van de grote motoriek, de fijne motoriek, evenwicht, coördinatie en lichaamsschema aan bod.
Lesdag 4 | Lateralisatie en de link met het leren: links, rechts in de maat... Omkeringen, spiegelingen, 42 schrijven als het 24 moet zijn, voorkeurshand, pengreep, gekruiste coördinatie, b-d-wisselingen, steunbeen, 56 komt net na ... niets maakt de link tussen motoriek en leren zo duidelijk als de lateralisatieontwikkeling. We staan er dan ook uitgebreid bij stil
Lesdag 5 | Mediatie en cognitie: Hoe haal ik het beste uit een kind? Crème-de-la-crème van het mediërend leren Albert Janssens komt je op zijn geheel eigen stijl al ervarende kennis laten maken met het gedachtegoed van Feuerstein. Je leert er de basisprincipes van mediatie, omgaan met moeilijk gedrag en krijgt een kennismaking met het instrumenteel verrijkingsprogramma van Feuerstein (IVP). Een ongewoon sterke leerervaring...met principes, bridgings en het leren bevorderen van een actieve transfer!
Lesdag 6 | Schrijfproblemen in de handschriftontwikkeling efficiënt aanpakken. Op basis van bestaand en nieuw materiaal gaan we in op het didactische proces van het leren schrijven en de remediëring van schrijfmotorische problemen. Je leert hoe je een kind van een onleesbaar, krampachtig handschrift naar een motorische makkelijk en leesbaar geschrift kan begeleiden.
Lesdag 7 | Ruimtelijke oriëntatie en meetkunde: Van blokkenbouwsel tot kubieke meter, inzichten en remediëring.
De ontwikkeling van de ruimtelijk oriëntatie is sterk verbonden met het inzicht in wiskunde en dan vooral meetkunde. Van raamfiguren, tot blokkenbouwels, hoogteplannen, ruimtelijk redeneren en logicapuzzels. Het komt allemaal aan bod in een lesdag vol met praktische en zelf te maken remediëringsideeën.
Lesdag 8 | Motorische ontwikkeling in kaart brengen: testing en observatie Tijdens deze lesdag ga je aan de slag gaan met verschillende psychomotorische tests om de ontwikkeling van kinderen op verschillende domeinen te observeren.
Lesdag 9 | Beweging als remediëringsmiddel: oefeningen, bewegingstussendoortjes en creatieve spelvormen gekoppeld aan de samenhang tussen de verschillende (psycho)-)motorische elementen. Via beweging kan je de ontwikkeling van kinderen sterk stimuleren en bijsturen. Met simpele materialen kan je heel uitdagende spelvormen ontwikkelen die kinderen maar al te graag willen uitproberen. Je ontvangt een rijk aanbod aan oefeningen, maar je gaat in deze werkwinkel ook zelf creatief aan de slag om spelvormen te bedenken in een speelse opbouw.
Lesdag 10 | Leerstoornissen: anders bekeken en al doende aanpakken. (deel 1 - taal) Iedereen kent wel de termen dyslexie, dysorthografie, maar wat betekent het voor een kind? Hoe herken je het verschil tussen een leermoeilijkheid, een leerprobleem en een leerstoornis? En hoe kan je er al doende mee aan de slag? Verschillende goede therapeutische invalshoeken en materialen passeren de revue. 
Lesdag 11 | Leerstoornissen: anders bekeken en al doende aanpakken. (deel 2 – rekenen) We gaan kijken naar kinderen met rekenproblemen. We vertrekken vanuit leerplannen, we gaan leerlijnen opstellen en kinderen al doende en handelende remediëren zonder werkblaadjes. Je leert een hele nieuwe, eigentijdse, efficiënte aanpak kennen (hands-on methode)
Lesdag 12 | Intelligentie, aandacht en concentratie, geheugen & executieve functies: inzichten en handvatten voor remediëring. Heb je ook wel eens een verslag onder handen gekregen van een intelligentie of aandachts- en concentratieonderzoek? Dan weet je dat er heel veel nieuwe termen op je afkomen. Maar wat betekenen ze? Wat kan jij leren uit een dergelijk onderzoek? En hoe leg je de link naar de remediëring of therapie waarmee je bezig bent? In deze lesdag leer je er alles over.
Lesdag 13 | Visuomotoriek: samenspel tussen oog- en fijne motoriek. Visuomotoriek is het samenspel tussen kijken, redeneren en doen. Een kind kan maar laten zien wat hij weet en kan door motoriek te gebruiken: van voordoen tot schrijven, tekenen, handelen... Motoriek, ogen en leren hangen nauw samen zoals je zelf zal ervaren in deze praktische lesdag. Hier vallen alle puzzelstukjes, van les 1 tot nu samen!
Lesdag 14 | Ruimtelijk-visuele problemen "Ik zie, ik zie wat jij niet ziet!" opsporen en al doende aanpakken. Ruimtelijk-visuele problemen kan je met tests in kaart brengen. Maar hoe neem je deze tests af? Wat kan je allemaal observeren tijdens de afname? Wat leer je eruit? En vooral wat kan je er aan doen? Els laat je meekijken in haar zeer ervaren therapeutische keuken op dit vlak. Je leert er individueel en in groep remediëren.
Lesdag 15 | Zelf remediërende materialen maken: "al spelend leren" een workshop. Deze lesdag word je overrompeld door het grote aanbod aan zelf te maken leer- en remediëringsmaterialen. We leren je zelfcorrigerende oefeningen te maken en met eenvoudige materialen schitterende oefeningen en spellen te bouwen. Bij deze workshop hoort een verwerkingsopdracht waarin je zelf aan de slag kan gaan met wat je geleerd hebt.
Iedere deelnemer brengt verplicht minstens 5 verschillende (fijnmotorische) materialen in een grote hoeveelheid mee. We gaan materialen maken en uitwisselen. Enkele voorbeelden: steentjes, blokjes, kraaltjes, dopjes, tandenstokers, touwtjes, vouwblaadjes, knikkers, wasspelden, paperclips …

Praktisch

Doelgroep

Leraren basisonderwijs en secundair onderwijs 1ste graad, kinderkinesitherapeuten, psychomotorisch therapeuten, ergotherapeuten, kinderpsychotherapeuten, logopedisten en psychologen. Ook voor zorgbegeleiders, ondersteuners en CLB-medewerkers. Deze cursus staat open voor al wie interesse heeft en werkzaam is op dit terrein.

Begeleiding

 • Wendy Peerlings | psychomotorisch therapeut, leraar lager onderwijs, auteur en deskundige op het vlak van leer- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen)
 • Saskia Loenders | psychomotorisch therapeut, kinderkinesitherapeut
 • Albert Janssens | leraar (buitengewoon) lager onderwijs, trainer in mediërend leren
 • Cathy Crabbe | master Lichamelijke Opvoeding (fitness en gezondheid), docent Motorische basisvorming aan de lerarenopleiding
 • Ann Martens | orthopedagoog
 • Sofie Wyns | psycholoog
 • Lindsay Mattheys | logopedist
 • Ite Speetjens | kinderkinesitherapeut
 • Neeltje Vanrusselt | kinderkinesitherapeut 

Data zaterdagen telkens van 9u tot 16.30u

 • zaterdag 18 september 2021
 • zaterdag 2 oktober 2021
 • zaterdag 23 oktober 2021
 • zaterdag 20 november 2021
 • zaterdag 4 december 2021
 • zaterdag 18 december 2021
 • zaterdag 15 januari 2022
 • zaterdag 29 januari 2022
 • zaterdag 12 (groep 1) of 26 (groep 2) februari 2022
 • zaterdag 12 maart 2022
 • zaterdag 26maart 2022 
 • zaterdag 23 april 2022 
 • zaterdag 7 mei 2022 
 • zaterdag 21 mei 2022 
 • zaterdag 18 juni 2022 

Er zijn twee groepen, zie afzonderlijke planning

Plaats 

Campus Vorselaar

Bijdrage

€ 1.595 (syllabi/cursusmaterialen, koffie/thee/fruitsap en broodjeslunch inbegrepen). Indien u met de KMO-portefeuille betaalt, het erkenningsnummer is DV.O 102068)  

Accreditatie 

Deze jaarcursus is geaccrediteerd door Pro-Q-kiné, het kwaliteitsbevorderend systeem van de erkende beroepsvereniging van kinesitherapeuten. Na afloop ontvang je 24 opleidingseenheden in je PE-online portfolio. Meer info zie Pro-Q-kiné  

Handboek

Psychomotorische ontwikkeling en remediërend lereneffectief leren door te doen van Wendy Peerlings uitgave Lannoo Campus, geldt als handboek bij deze jaarcursus. Kostprijs voor cursisten bedraagt 40 euro.    

Schrijf je in

Ann Verheyen
coördinator Donchecentrum
T 014 50 81 69