Interculturele communicatie met (anderstalige) ouders

‘Een gesprek met een ouder of leerling verliep helemaal verkeerd, maar wat ging er eigenlijk mis? Omwille van een cultureel verschil, denk ik dat de ouder mij niet zal begrijpen, hoe pak ik dat het beste aan? Hoe communiceer ik duidelijk zodat we elkaar écht begrijpen?’

In deze vorming geven we een invulling aan het begrip ‘interculturele communicatie’ op basis van een theoretisch kader. Vervolgens concretiseren we het mogelijk effect van cultuurverschillen in communicatie aan de hand van praktijkvoorbeelden. We koppelen de theorie aan je huidige en toekomstige professionele uitdagingen en zetten in op het uitwisselen van ervaringen. Ondervinding en zelfbewustwording staan centraal en laten de deelnemers nadenken over de eigen communicatie. Naargelang de noden van de deelnemers worden specifieke casussen besproken. Deze vorming wil de deelnemers handvaten aanreiken om inzicht te krijgen in de ‘eigen’ referentiekaders en in verschillende strategieën om respectvol en verbindend te communiceren met ouders en collega’s. 

Praktisch

  • begeleiding | Cleo Swinnen - consulent integratie van het agentschap integratie en inburgering
  • datum | woensdag 24 februari 2021, 9 - 12.30 u.
  • plaats | campus Turnhout
  • bijdrage | € 50
  • doelgroep | ook voor leraren
  • cursuscode | 20 111

 

Ann Verheyen
Coördinator
T 014 / 50 81 69
Katrine Patteet
Administratief medewerker
T 014 / 50 81 70