Geweldloos communiceren: introductiecursus

Eerlijke contacten, voedende relaties … van GELIJK naar GELUK
Laat je gemakkelijk over je heen walsen? Of wals je zelf soms over anderen heen? Heb je snel de indruk dat iemand je aanvalt/bekritiseert? Zeg je, vaker dan je lief is, kwetsende dingen tegen de mensen die je graag ziet? Verlies je jezelf soms in conflicten? Zou je je mening beter willen kunnen formuleren? Wil je graag opkomen voor jezelf en daarin authentiek zijn met respect voor jezelf en de ander? Wil je graag jouw empathisch vaardigheden vergroten? Wil je graag ontdekken wat je (zelf)oordelen je te vertellen hebben? Wil je anders omgaan met je kwaadheid (of die van een ander)? Wil je ook kijken voorbij gelijk/ongelijk?
Tijdens de 2 introductiedagen maak je kennis met twee modellen: geweldloze  conflicthantering en geweldloze communicatie. Je krijgt een stevig theoretisch kader mee dat opgebouwd wordt a.h.v. ervaringen van deelnemers en trainer. Op de eerste dag  krijg je inzichten in het ontstaan van geweld (conflicten), de  verschillende vormen en  oorzaken (en eigen, al dan niet helpende, communicatiepatronen). Tijdens de tweede dag maak je kennis met een alternatief. We focussen ons op zowel het zend- (hoe druk ik mezelf uit) als het ontvanggedeelte van communicatie (hoe luister ik), waarin verbinding met jezelf én de ander centraal staat. Theorie wordt interactief en ervaringsgericht opgebouwd op basis van voorbeelden en casussen van trainer en deelnemers. Meer dan enkel inzicht geven in bepaalde denkkaders en visies, gaan we vooral aan den lijve ervaren via rollenspel, uitwisseling, de dansvloeren (info op www.nvcdancefloors.com), vergevingsproces, e.a.

Praktisch

  • begeleiding | Corrylaura Van Bladel - coach en gecertificeerd trainer in Geweldloze communicatie volgens Marschall Rosenberg, auteur van 'SOS conflict. Concrete werkvormen voor geweldloos communiceren en begeleiden'.  
  • data | dinsdag 15 oktober én donderdag 24 oktober 2019, 9 - 15.30 u.
  • bijdrage | € 190 (incl. koffie, lunch en syllabus)
  • doelgroep | ook voor zorgbegeleiders en directeuren
  • cursuscode | 19 048
Ann Verheyen
Coördinator
T 014 / 50 81 69
Katrine Patteet
Administratief medewerker
T 014 / 50 81 70