Geweldloos communiceren: basiscursus

Eerlijke contacten, voedende relaties … van GELIJK naar GELUK
Je kunt aan deze basiscursus deelnemen als je al een introductiecursus volgde in geweldloze Communicatie bij Corrylaura Van Bladel of een andere trainer. Opdat deze training ook voor jou zinvol zou zijn, is het belangrijk dat je vertrouwd bent met het model. Bij twijfel neem je best even contact met Corrylaura zelf (www.blabla-blabla.be).
We zetten de verworven kennis uit de introductie-tweedaagse om in DOEN om op die manier nieuwe vaardigheden te oefenen, te integreren en te verankeren. Deelnemers krijgen ruim de mogelijkheid om met eigen (werk-)situaties aan de slag te gaan in de diverse oefeningen. Zo leren we omgaan met de oordelen die bij ieder van ons door ons hoofd schieten. We leren ook op een andere manier omgaan met oordelen die onze kant opkomen. Hoe beter luisteren zodat de ander beter kan praten, hoe beter praten zodat de ander beter kan luisteren? Je ervaart heel concreet wat Geweldloze Communicatie voor jou kan betekenen. We doen dit via rollenspelen in kleine groepjes en inleef-oefeningen, via uitwisseling en luisteroefeningen, via visualisaties en de dansvloeren.

Praktisch

 

  • begeleiding | Annelies Peeters coach en gecertificeerd trainer in Geweldloze communicatie volgens Marschall Rosenberg.  
  • data | donderdag 14 februari en dinsdag 26 februari 2019, 9u - 15u30 (geannuleerd)
  • bijdrage | € 190 (incl. koffie, lunch en syllabus)
  • doelgroep | ook voor zorgbegeleiders en directeuren
  • cursuscode | 18 053bis
Ann Verheyen
Coördinator
T 014 / 50 81 69
Katrine Patteet
Administratief medewerker
T 014 / 50 81 70