Leer kinderen positief denken! Eigen baas over je gedachten

Online interactieve vorming

'Eigen baas over je gedachten!' is een wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief preventieprogramma voor de lagere school. In zes klassikale lessen leren kinderen van het derde en vierde leerjaar baas worden over negatieve gedachten, gevoelens en gedragingen. Ze leren positief te denken en problemen actief aan te pakken.
Positief denken is realistisch denken. Het is de vaardigheid om de goede kanten van het leven te zien en bij moeilijke gebeurtenissen niet negatiever te denken dan nodig.
De voordelen van positief denken zijn in vele onderzoeken inmiddels beschreven. Optimistische mensen zijn gelukkiger waardoor ze beter om kunnen gaan met vervelende gebeurtenissen. Ze hebben meer vrienden, presteren beter en kunnen beter tegen stress. Een kind dat goed leert omgaan met tegenslag, zal zich ook in zijn latere leven gelukkiger voelen. Als je in staat bent om positief te denken, leg je immers de basis voor een goed zelfbeeld.
Uit onderzoek blijkt dat deze training het zelfbeeld van kinderen verhoogt en ervoor zorgt dat ze beter omgaan met negatieve emoties (zie www.leerpositiefdenken.be).
Tijdens deze cursus maak je kennis met positieve psychologie en cognitieve gedragstherapie en krijg je inzicht in het trainingsprogramma 'Eigen Baas over je Gedachten!'. Met het werkboek voor de leerling, de handleiding voor de trainer en het praktische werkmateriaal kun je nadien meteen zelf aan de slag in je klas.

Praktisch

  • begeleiding | Wendy de Pree - ontwikkelingspsycholoog en gedragstherapeut 
  • datum | donderdag 14 januari 2021, 9 - 15.30u.
  • bijdrage |  € 110 (werkboek/handleiding incl.) 
  • doelgroep | leraren lager onderwijs 2de graad, ook voor zorgbegeleiders, CLB-medewerkers, opvoeders en schoolpsychologen
  • cursuscode | 20 073
Ann Verheyen
T + 32 474 75 57 42
Katrine Patteet
Administratief medewerker
T 014 50 81 70