Communicatie, gedrag & sociale vaardigheden - lager

24/09/2020   20 078     Hoe sociale vaardigheden van kinderen vergroten?
30/09/2020   20 051     Een schat aan speelse werkvormen rond sociale vaardigheden
15/10/2020   20 074     Preventief omgaan met probleemgedrag in de klas en op school
16/10/2020   20 075     Klasmanagement en omgaan met opvoedings- en gedragsproblemen in de klas/school
27/10/2020   20 050     Verbindend communiceren - introductiecursus
19/11/2020   20 047     Het gedrag van kinderen bekeken door een nieuwe bril. Zelfsturing als doel
19/11/2020   20 076     Samen sterker in gezag! Nieuwe autoriteit en Geweldloos Verzet voor leerkrachten (online interactieve vorming)
26/11/2020   20 046     Ouders begrijpen – ouders begrenzen (online interactieve vorming)
11/01/2021   20 083     Kinderen Leren Denken (Ki.L.D.) - vierdaagse vorming
20/01/2021   20 081     Praten met pubers ... hoe doe je dat? - communicatietraining
14/01/2021   20 073     Leer kinderen positief denken! Eigen baas over je gedachten (online interactieve vorming)
02/02/2021   20 079     Communicatie school-gezin: praten met ouders (online interactieve vorming)
03/02/2021   20 052     Praten met kinderen die het moeilijk hebben, hoe doe je dat? (online interactieve vorming)
04/02/2021   20 048     Wat als de sociaal emotionele ontwikkeling in de weg zit? (afgelast)
24/02/2021   20 111     Interculturele communicatie met (anderstalige) ouders (online interactieve vorming)
25/02/2021   20 077     Aanpakken van moeilijk gedrag in de lagere school (online interactieve vorming)
02/03/2021   20 045     Kinderen (creatief) begeleiden bij het omgaan met brede verlieservaringen
25/03/2021   20 030     Met de bewegingstas meer bewegen in de kleuterklas
21/04/2021   20 112     Naar een krachtige school-ouder samenwerking
04/05/2021   20 082     Executieve functies: redeneren, plannen, organiseren, geheugentraining ...  (datumwijziging)
05/05/2021   20 049     Ontspannen mag, nee moet … ook in de klas! (datumwijziging)
05/05/2021   20 028     Nelsons yogaboek in de klas (datumwijziging)
26/05/2021   20 029     Ontspanning in de klas door middel van de kriebelkoffer! (eerste leerjaar) (datumwijziging) 
26/05/2021   20 080     Ontspanning in de klas door middel van de kriebelkoffer en een lespakket rond stress (datumwijziging)