Begrijpend luisteren komt VOOR begrijpend lezen!

Het belang om bij jonge kinderen verschillende tekstsoorten voor te lezen.

Het is een misvatting om te denken dat begrijpend leesonderwijs in de lagere school start. Begrijpend lezen wordt voorbereid door begrijpend luisteren in de kleuterschool en  eerste graad lager onderwijs. Door te luisteren naar teksten leren leerlingen betekenis te verlenen aan tekst; ze verbinden aanwezige kennis aan de nieuwe informatie en zo breiden ze hun kennis verder uit. Verderop in hun schoolcarrière, wanneer ze zelf teksten lezen, profiteren leerlingen aanzienlijk van deze basis. Voor het begrijpend (leren) luisteren is een leerkrachtactiviteit van belang die nog te weinig wordt benut: het hardop denkend voorlezen. Een leerkracht die voor-denkt, helpt (anderstalige) leerlingen hoe ze een tekst kunnen begrijpen.

Wil jij ervaren hoe je dit hardop denken doet bij een prentenboek of tekstmateriaal? Schrijf je dan in en neem een boek mee naar je klas!

Praktisch

  • begeleiding | Daniëlle Daniëls - nascholer leesbevordering en taalvaardigheid, procesbegeleider kinderen met leesproblemen
  • datum | woensdag 17 maart 2021, 9 - 12 u.
  • bijdrage | € 65 (incl. boek t.w.v. € 19,95)
  • doelgroep | leraren kleuter- (vanaf 4 jaar) en lager onderwijs 1ste en 2de graad
  • cursuscode | 20 053
Ann Verheyen
T + 32 474 75 57 42
Katrine Patteet
Administratief medewerker
T 014 50 81 70