Als school grensoverschrijdend gedrag aanpakken en voorkomen

Online interactieve workshop

Grensoverschrijdend gedrag is een realiteit waar iedere school mee te maken krijgt. Het gaat om een breed spectrum gedragingen, gaande van o.a. de les storen en onbeleefd taalgebruik, over ruzies en pestgedrag tot vandalisme, spijbelen, fysieke agressie ... gericht tegen leerlingen of schoolpersoneel. Daders zijn niet alleen leerlingen, maar soms ook volwassenen (ouders, personeel).

Op veel scholen leeft heel wat onmacht en moedeloosheid rond dit gedrag. Bovendien is er vaak geen eensgezindheid over hoe dit probleem aangepakt kan worden. Sommigen zijn voorstander van een strenge, sanctionerende aanpak, andere pleiten voor een aanpak die vooral inzet op verbinding en het voeren van (herstel)gesprekken. Hoe groter de onmacht rond een bepaalde situatie, hoe sterker de meningen uiteen lijken te lopen. Het doel van een schoolbeleid m.b.t. grensoverschrijdend gedrag is niet alleen om de hoeveelheid ongewenst gedrag te doen dalen, maar ook om het gevoel van competentie en het welbevinden van alle betrokkenen te vergroten. Dit lukt enkel met een schoolbreed, fundamenteel en integraal beleid, gebaseerd op een duidelijke visie.

In dit programma worden directieleden op weg gezet om een dergelijk beleid op hun school uit te bouwen en te ondersteunen vanuit hun functie. Zowel de inhoud van een beleid (preventief én curatief) als het proces dat de school kan gaan, komen aan bod. Naast een grondige kennis van het fenomeen grensoverschrijdend gedrag, worden in deze cursus een aantal actuele, praktisch bruikbare kaders aangeboden. Het gaat o.m. om de preventiepiramide (Johan Deklerck), het Refleks-weerbaarheidsmodel, Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet (Haim Omer) en het herstelgericht werken.

Korte, theoretische uiteenzettingen wisselen af met reflectie-opdrachten, waarin de transfer gemaakt wordt naar de eigen praktijk. Uitwisseling tussen de verschillende deelnemers is een belangrijk ingrediënt van deze opleiding.

Leden van VLVO kunnen 10% van het inschrijvingsgeld recupereren. Mail hiervoor het bewijs van inschrijving en het bewijs van betaling naar info@vlvo.be, samen met je persoonsgegevens en je bankrekeningnummer. 

Praktisch

  • begeleiding | Hilde Leonard - zelfstandig nascholer, deskundige op het vlak van aanpak (on)gewenst gedrag van leerlingen en initiatiefnemer van het Vormingsnetwerk Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school (www.NAGVopschool.be). Hilde schreef het voorwoord bij de vertaling van Nieuwe autoriteit/verbindend gezag voor het onderwijs van Haim Omer.
  • data | donderdag 4 maart én maandag 22 maart 2021, 9 - 15.30 u.
  • plaats | online
  • bijdrage | € 190 
  • cursuscode | 20 108
Ann Verheyen
Coördinator
T 014 50 81 69
Katrine Patteet
Administratief medewerker
T 014 50 81 70