Begrijpend lezen verbeteren? Aanbevelingen voor een leesbeleid!

Hoe goed zijn onze leerlingen in lezen? Het antwoord zal u niet meteen bevallen. Uit het onderzoek PIRLS wordt duidelijk dat Vlaamse tienjarigen op zo goed als alle vlakken achteruitgaan. 
Ten opzichte van 2006, de vorige keer dat Vlaanderen deelnam, maken onze leerlingen wereldwijd de scherpste daling. “Een alarmbel”, klinkt het bij de Leuvense onderzoekers want lezen heb je voor alle vakken nodig.

Goed kunnen lezen is van groot belang. Als kinderen kunnen lezen, kunnen ze informatie verwerken en hun wereld vergroten. Daarnaast is het in het dagelijks leven van het grootste belang dat mensen vlot kunnen lezen, omdat heel veel communicatie met geschreven tekst gebeurt. Om een lees- en boekenbeleid in een multiculturele schoolcontext te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk om de succesfactoren van een goed leesbeleid te kennen en uit te diepen. In deze sessie krijg je een rode draad voor een leesbeleid, goede praktijkvoorbeelden, tips en er is ruimte om te leren van elkaar.

Deze concrete vragen komen o.a. aan bod:
Soms kunnen kinderen technisch lezen maar begrijpen ze inhoudelijk de teksten niet. Hoe kan je deze kloof dichten? 
Effect van leesplezier op woordenschat, spelling- en wiskundeprestaties?
Taal- en rekenachterstand gaan vaak hand in hand. Hoe kan je preventief én effectief werken?

Praktisch

  • begeleiding | Daniëlle Daniëls - nascholer leesbevordering en taalvaardigheid, procesbegeleider van kinderen met leesproblemen 
  • datum | vrijdag 12 oktober 2018, 9u - 15u30 
  • bijdrage | € 105 (koffie/lunch/syllabus/boek incl.)
  • cursuscode | 18 104
Ann Verheyen
coördinator Donchecentrum
T 014 50 81 69