Systeemtherapeutisch perspectief in de begeleiding van personen met autisme

In deze lezingen wordt een systematisch kader aangereikt om te werken met personen met autisme en diens omgeving op een identiteitsversterkende en verbindende manier. Deze 'systemische' bril wordt vertaald in concrete methodieken. Enige voorkennis over het autistisch denken wordt verwacht. 

Praktisch

  • spreker | Saartje Kortleven 
  • plaats | campus Turnhout
  • data | dinsdag 20 november én 4 december 2018, 18u30 - 21u30
  • bijdrage | € 80 (incl. syllabus)
  • doelgroep | leraren, zorgbegeleiders, leerlingenbegeleiders, graadcoördinatoren, schooldirecties ook voor ondersteuners en CLB-medewerkers
  • cursuscode|18 124-5
Ann Verheyen
Coördinator
T 014 / 50 81 69
Katrine Patteet
Administratief medewerker
T 014 / 50 81 70