Autisme op school

in deze sessies worden leerkracht-, taak-, leerling- en schoolkenmerken kritische bekeken door een auti-bril, met als doel het onderwijs beter af te stemmen op de noden van kinderen en jongeren met autisme. Enige voorkennis over het autistisch denken wordt verwacht. 

  • spreker | Femke Rottiers 
  • plaats | campus Turnhout
  • data | dinsdagen 12 én 26 februari, 19 maart, 2 en 30 april 2019, 18u30 - 21u30
  • bijdrage | € 200 (incl. syllabus)
  • doelgroep | leraren, zorgbegeleiders, leerlingenbegeleiders, graadcoördinatoren, schooldirecties ook voor ondersteuners en CLB-medewerkers
  • cursuscode|18 124-8 
Ann Verheyen
Coördinator
T 014 / 50 81 69
Katrine Patteet
Administratief medewerker
T 014 / 50 81 70