Autisme en vrije tijd

In deze lezingen wordt stilgestaan bij vrijetijdsbesteding voor personen met autisme. Onderstaande vragen worden ondermeer belicht.
Wat is vrije tijd? Wat zijn de contouren op macroniveau (overheid)?
Hoe kunnen we vrijetijdsvaardigheden aanleren? Hoe bepaal je een goede vrijetijdsbesteding? Hoe ga je om met het maken van keuzes?  Hoe organiseer je vrije tijd? Welke bestaande materialen kan je inzetten? Wat zijn mogelijkheden binnen de toeristische sector?
Enige voorkennis over het autistisch denken wordt verwacht.

  • sprekers | Griet Peeraer en Sien Depoortere  
  • plaats | campus Turnhout (opgelet op 26 maart vindt de sessie plaats Osseven 12 in Vosselaar)
  • data| dinsdagen 19 februari, 12 én 26 maart, 23 april en 7 mei 2019, 18u30 - 21u30
  • bijdrage | € 200 (incl. syllabus)
  • doelgroep | leraren, zorgbegeleiders, leerlingenbegeleiders, graadcoördinatoren, schooldirecties ook voor ondersteuners en CLB-medewerkers
  • cursuscode|18 124-7 
Ann Verheyen
Coördinator
T 014 / 50 81 69
Katrine Patteet
Administratief medewerker
T 014 / 50 81 70