Bibliodrama en creatieve methodieken rond zingeving – introductie

Bibliodrama is een actieve en interactieve vorm om (Bijbel)verhalen te verkennen en te ontdekken. In heel wat handleidingen voor godsdienstonderricht komen werkvormen als de ‘lege stoel’, tableau vivant of een rolinleving aan bod.
Vaak blijkt het echter niet zo eenvoudig om die ook in de praktijk uit te voeren. Dat is heel jammer want door rolinleving, dialoog en interactie, door lichaamswerk en beweging leren kinderen oude verhalen anders kennen en ze oefenen zich om die verbinden met hun eigen leven en de wereld vandaag. Een breed spectrum aan vaardigheden wordt geprikkeld: de fantasie en het inleefvermogen, lichaamstaal en observatie, symbooldenken en openheid naar andere meningen en gedragingen. Door je te oefenen om in andermans schoenen te gaan staan is bibliodrama ook uitermate geschikt om bruggen te slaan naar andere levensbeschouwingen. Onmisbaar in de samenleving vandaag.
In de introductiesessie maken de deelnemers in de eerste plaats kennis met enkele werkvormen door die zelf te beleven. Een korte theoretische achtergrond schetst de bedoeling en betekenis van bibliodrama.

Praktisch

  • begeleiding | Jes Bouwen - godsdienstleraar, begeleider in functie van zingeving/levensbeschouwing en Bibliodrama
  • datum | woensdag 16 januari 2019, 14u - 17u
  • bijdrage | € 45 (incl. koffie en syllabus)
  • doelgroep | leraren basis- en secundair onderwijs
  • cursuscode | 18 063
Ann Verheyen
Coördinator
T 014 / 50 81 69
Katrine Patteet
Administratief medewerker
T 014 / 50 81 70