Onderzoek op maat

Thomas More stelt haar expertise in uiteenlopende domeinen ter beschikking van het werkveld om samen met of in opdracht van bedrijven, organisaties en overheden oplossingen te zoeken voor complexe vraagstukken. Dit doen we op maat van een specifieke vraag en met het oog op het realiseren van een duurzame impact. 

Als bedrijf of organisatie kan je er ook voor kiezen om te participeren in collectieve onderzoeksprojecten waar nieuwe inzichten en concrete resultaten leiden tot een brede innovatie. Deze collectieve onderzoeksprojecten worden gefinancierd door lokale, nationale en internationale subsidieverleners.  

Heb je een vraag of een complex probleem? De business developers van de verschillende expertisedomeinen kunnen je wegwijs maken in het onderzoekslandschap en de vele samenwerkingsmogelijkheden om tot een duurzame oplossing te komen.  

Vind de juiste contactgegevens op de pagina's van de expertisecentra: