In de Mode: Work @ Future Fashion

De circulaire economie impliceert een fundamenteel andere organisatie van onze arbeidsmarkt. Het project 'In de mode' wil de circulaire transitie versnellen door in te zetten op (her)scholing van de huidige en toekomstige professional binnen de klassieke lineaire sectoren. Als eerste proeftuin pakken we de mode-industrie aan.

Circulaire omslag versnellen via herscholing

Circulaire economie in zijn meest doorgedreven vorm is een economie waarin niet het maken en verkopen van zoveel mogelijk producten centraal staat, maar de productie van kwalitatief hoogstaande, eenvoudig demonteerbare en herstelbare producten met een langere levensduur. Het delen van producten intensifieert het gebruik ervan, product-as-a-service modellen voorkomen wegwerpgedrag en take-back modellen zijn een cruciale stap naar een meer doorgedreven recyclage.

De circulaire economie en haar business modellen impliceert dus een fundamenteel andere organisatie van onze economie, wat ook een onmiskenbaar effect heeft op de arbeidsmarkt. Nieuwe jobs zullen ontstaan en er zullen verschuivingen plaatsvinden binnen en tussen sectoren. Deze verschuiving maakt dat aangepaste skills en doorgedreven kennis over de circulaire economie een vereiste worden op de arbeidsmarkt, zowel bij huidige als toekomstige werknemers en ondernemers.

Doel

De druk op de klassieke lineaire sectoren om een omslag te maken naar een circulaire economie neemt toe, maar er is een gebrek aan de nodige arbeidsmarktprofielen die geschoold zijn in de circulaire economie, om deze omslag waar te maken. Met het project 'In de mode: Work @ Future Fashion' zetten we in op de (her)scholing van de huidige en toekomstige professional binnen deze sectoren (met als eerste proeftuin de mode-industrie) met als uiteindelijk doel de circulaire transitie te versnellen en te vermijden dat de klassiek lineaire take-make-waste sectoren achterop geraken in de omslag naar een circulaire economie.

Resultaten

Als eindresultaat willen we met het onderzoeksproject een leerprogramma voor (mode-)ondernemers en organisaties ontwikkelen, met online en offline modules, dat flexibel ingezet kan worden om hun huidige werknemers te laten kennismaken met de circulaire economie en meer betrokkenheid te creëren bij de uitrol van een meer MVO gerichte bedrijfsvoering. 

Projectmedewerkers

  • Veerle Spaepen, onderzoeker stakeholder engagement duurzaam ondernemen, CIB (Creative & Innovative Business)
  • Marijke Brants, onderzoeker digitaal en duurzaam ondernemen, CIB (Creative & Innovative Business)

Partners

Vlaamse partners: 

Transnationale partners: 

Dit project wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Vlaams Co-financieringsfonds (VCF). 
Bijdrage vanuit ESF: € 164.928,00
Bijdrage vanuit VCF: € 109.952,00

Project ID

Oproep: Transnationaliteit - 481
Thema: Werkbaar Werk
Programma: ESF 2014 - 2020 - prioriteit 5
Looptijd: 01/09/2020 - 31/12/2022 

 

Veerle Spaepen
T +32 (0)15 68 87 09