Veelgestelde vragen

Als nieuwe student aan Thomas More vliegen de hogeschooltermen je rond de oren.  We hebben de meest gestelde vragen gebundeld in een FAQ.

Trouwens, heb je onze Instagram- en Facebookpagina’s al gevonden? Volg ze snel en kom in contact met jouw opleiding en campus!

1 Waar vind ik als student alle praktische informatie? 

Ben je al ingeschreven? Dan vind je als jouw informatie terug op het studentenportaal. Je leest er alles over jouw administratie en boekencomputer, roosterleercentrum, printenstudentenleven en studentenbegeleiding.

2 Hoe activeer ik mijn account om toegang te krijgen tot het studentenportaal?

Na de verwerking van jouw inschrijving ontvang je een mail van onze Dienst Studentenadministratie. Daar zit een gepersonaliseerde url in die je kan helpen om jouw account te activeren. Je hebt deze link en je rijksregisternummer om dit te vervolledigen. Je gebruikersnaam is je studentennummer (r-nummer genoteerd als r0123456). Deze vind je terug in dezelfde mail. Na de activering van je account krijg je toegang tot het belangrijkste kanaal van jouw opleiding: het studentenportaal. 

Je kan een paswoord instellen dat gekoppeld is aan jouw associatie-account en jouw Thomas More-account. Let op, dit paswoord moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze info vind je ook terug in dezelfde mail. Vanaf dit academiejaar log je in met een paswoord en een extra beveiligingsmethode (meestal een app op je smartphone). Lees er hier alles over.

Is er een probleem? Dan vraag je best een nieuwe code aan via de servicedesk (kies voor 'ik kan niet inloggen' onder de blauwe knop).

3 Wat is het verschil tussen mijn associatie-account en mijn e-mailadres?

Bij je inschrijving heb je een accountnummer (=studentennummer) gekregen dat je terugvindt op je studentenkaart en in de mail die je kreeg om jouw account te activeren (bv r0123456). Met dit unieke nummer kan je inloggen op onze computers, je mail opvragen, online toepassingen raadplegen enzovoort. Je hebt dus meteen ook een Thomas More e-mailadres gekregen, dat als volgt is opgebouwd <je r-nummer>@student.thomasmore.be. 

Voor onze webgebaseerde toepassingen van de Associatie (zoals het KU Loket) kan je inloggen met  jouw studentennummer.

4 Hoe check ik mijn Thomas More-mail?

Ongeveer een uurtje nadat je je account hebt geactiveerd en je paswoord hebt gekozen, is dit ook gekend in Office 365. Inloggen doe je via https://outlook.office365.com met <je r-nummer>@student.thomasmore.be en het paswoord dat je hebt ingesteld. Je kan je mail trouwens ook met Outlook lezen. Je vindt deze informatie op het studentenportaal.

5 Wat is een traject?

Een traject bepaalt welke verplichte opleidingsonderdelen (= vakken) je moet volgen en uit welke opleidingsonderdelen je mag kiezen om aan een diploma te geraken. Bij de keuzes kan dit beperkt zijn tot een kleine set opleidingsonderdelen (bv. je mag kiezen uit een vreemde taal Frans of Engels of Duits), maar het kan ook gaan over een afstudeerrichting die je moet kiezen (bv. bij bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit), of zelfs onderwijsvakken (zoals bij secundair onderwijs: Aardrijkskunde-Godsdienst). Een traject is dus voor de volledige 180 studiepunten van een bachelor of 240 studiepunten indien je de bacheloropleiding Verpleegkunde studeert en 90 of 120 studiepunten voor een graduaat. Een traject wordt verspreid over opleidingsfasen met telkens ca 60 studiepunten of 40 voor een avondopleiding graduaat. Een opleidingsfase is normaal gezien het pakket opleidingsonderdelen dat je binnen één academiejaar opneemt.

Voor al onze graduaats- en bacheloropleidingen geldt dat een startende student (lees: nieuwe student die pas uit het secundair komt) altijd eerst de opleidingsonderdelen uit de eerste opleidingsfase moet opnemen.

Als je alle opleidingsonderdelen succesvol aflegt, dan ga je het volgende academiejaar naar de volgende opleidingsfase. Heb je echter pech bij een aantal opleidingsonderdelen, dan moet je het volgende academiejaar twee opleidingsfasen combineren. Dat kan binnen bepaalde regels. Meer daarover lees je bij vraag 11.

6 Wat is het KU Loket?

Het KU Loket is je digitaal studentendossier. Je kan hier:

  • je wettelijk thuisadres controleren
  • je kotadres invullen (indien van toepassing)
  • je privé-e-mailadres aanpassen
  • zelf documenten aanvragen
  • na elke examenperiode je behaalde examencijfers raadplegen
  • bij de start van het academiejaar je ISP samenstellen en doorsturen aan je trajectbegeleider. Je ISP is het inhoudelijk contract dat bepaalt welke lessen je gaat volgen en welke examens je dit jaar gaat afleggen.

Heb je recht op een terugbetaling van (een deel van) je studiegeld? Zorg er dan zeker voor dat je rekeningnummer beschikbaar is in het KU Loket. Dan kan onze financiële dienst voor een snelle terugbetaling zorgen.

Ingeschreven studenten vinden nog meer details op het studentenportaal.

7 Hoe log je in op het KU Loket?

Je bereikt je KU Loket via deze link waarop je je Thomas More gebruikersnaam (r0123456) en bijhorend wachtwoord moet invullen.

8 Wat is Canvas?

Canvas is onze digitale leeromgeving. Als je inlogt, kom je op je persoonlijke digitale leeromgeving terecht. Je vindt er alle inhoud van jouw vakken. In Canvas kan je je opdrachten uploaden, je studiemateriaal terugvinden, eventueel oefentoetsen afleggen en wellicht een online examen.

Zodra je een ISP hebt ingegeven, zie je ook de corresponderende cursussen in Canvas. Zodra je ISP (zie 11 Wat is een ISP?) is goedgekeurd, kan je in Canvas niet meer uitschrijven voor de Canvas cursussen die deel uitmaken van je ISP.

Het KU Loket en Canvas zijn dus twee aparte toepassingen.

9 Hoe log je in op Canvas?

Ga naar het studentenportaal en zoek Canvas tussen de Handige Links. Je logt in met je Thomas More account (zie je studentenkaart, bv r0123456@student.thomasmore.be) of je accepteert de eerste keer de Microsoft Office 365 integratie. Daarna word je automatisch ingelogd. 

10 Vanaf wanneer heb ik toegang tot Canvas?

Na het activeren van je account, heb je binnen de 1 à 2 werkdagen toegang tot Canvas.

11 Wat is het ISP?

Het ISP (=individueel studieprogramma) is eigenlijk het jaarprogramma dat je binnen een academiejaar volgt. In je ISP bepaal je dus welke opleidingsonderdelen (=vakken) je het komende academiejaar gaat volgen en voor welke onderdelen je ook een examen gaat afleggen. Dit ISP moet altijd voldoen aan de regels van het traject van je opleiding. Dus als startende student kan je weinig kiezen, behalve dan eventuele afstudeerrichtingen, keuzevakken of onderwijsvakken.

Loop je vast? Geen nood! Op je onthaaldag krijg je uitleg over hoe je je ISP kan invullen, wat je klasgroep is,... 

Wacht na de onthaaldag niet te lang: voor academiejaar 2022-2023 moet je het ISP indienen voor 29 september 2022.
Daarna kan je het zelf niet meer wijzigen. Na goedkeuring van je ISP mag dit volgens ons Onderwijs- en Examenreglement niet meer worden gewijzigd. Pas bij het begin van het tweede semester kan je eventueel je pakket voor het tweede semester nog bijsturen.

Je ISP bereik je via het KU Loket, rechts onder het tabje 'Onderwijs en studenten'.
In je ISP kan je ook een aanvraag doen om van lesgroep te wisselen.
In je KU Loket kan je vrijstellingen aanvragen. Klik hier voor meer info.

12 Wanneer kan ik mijn ISP invullen?

Het ISP gaat open vanaf 12 september 2022. MAAR je kan enkel je ISP bewerken en doorsturen indien je aan een klasgroep bent gekoppeld. Die klasgroep bepaalt niet alleen welke verplichte opleidingsonderdelen je moet opnemen, maar bepaalt ook in welke lesgroep je bent ingedeeld voor die verplichte opleidingsonderdelen.

Zolang je niet aan een klasgroep bent gekoppeld, heb je geen bewerkbaar ISP. In dit geval krijg je bij het openen van je ISP de melding '... geen klasgroep ...'

Hoewel we streven naar een automatische klasgroepindeling voor alle opleidingen, zijn er toch een aantal opleidingen die de klasgroepen manueel moeten indelen bijv. omwille van stages of andere redenen (manuele klasindeling betreft de opleidingen Interactive Multimedia Design, Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Toerisme & Recreatiemanagement en Agro- & biotechnologie).

Eens je aan een klasgroep bent gekoppeld, stelt onze administratie automatisch een ISP voor. Voor startende studenten (dus nieuwe studenten aan Thomas More) is dit altijd het pakket verplichte opleidingsonderdelen van de eerste opleidingsfase.

Heb je al elders credits verworven, dan kan je vrijstellingen aanvragen. Let op: dit is een aanvraag, iemand van de opleiding moet het dus nog goedkeuren.

13 Hoe bewerk ik mijn ISP ?

Je hebt toegang tot je ISP vanuit het KU Loket. In je ISP zie je alle opleidingsonderdelen van je opleiding. Je kan je ISP bewerken als je aan een klasgroep bent gekoppeld. Alle verplichte opleidingsonderdelen van je opleidingsfase (eerste jaar, tweede jaar of derde jaar) zijn aangevinkt. Je kan je uitschrijven voor opleidingsonderdelen door het vinkje weg te halen, of je kan je inschrijven voor bijkomende opleidingsonderdelen door ze aan te vinken. Deze keuzes moeten wel conform de regels van de opleiding en van Thomas More zijn. Als nieuwe student ben je in je eerste jaar verplicht om de 60 studiepunten van het eerste jaar te boeken.

In je ISP kan je ook een aanvraag doen om van lesgroep te wisselen.

Je ISP moet je doorsturen ten laatste op 29 september 2022.

14 Hoe zit het met facturatie en betaling?

Bij je inschrijving krijg je een factuur mee voor de vaste kost. De bedragen kan je hier vinden.

Zodra je ISP is goedgekeurd, krijg je de afrekening voor wat betreft de variabele kost. Als beursstudent betaal je geen variabele kost. De factuur voor de variabele kost kan je dus echt verschillende weken na je eerste factuur ontvangen. Het voordeel voor jou als student is dat je enkel betaalt voor de opleidingsonderdelen die je effectief opneemt.

Wij bieden al onze studenten de mogelijkheid om de tweede factuur in schijven te betalen. Je kan deze gespreide betaling eenvoudig aanvragen via onze website, zonder bijkomende voorwaarden. Pas wanneer je ISP is goedgekeurd, kan je je aanvraag indienen.

Goed om te weten | Elke verandering in je dossier kan resulteren in een creditnota (bv. je ISP wordt half september goedgekeurd, maar je brengt in oktober pas een bewijs binnen dat je gerechtigd bent voor een studietoelage) of in een extra factuur (bv. je ISP werd begin september al goedgekeurd, maar vóór de tweede woensdag van het academiejaar beslis je om toch extra opleidingsonderdelen op te nemen). Onze rekeningoverzichten geven een duidelijk overzicht van de verschillende posten (vast gedeelte, variabel gedeelte, ...) die worden aangerekend, alsook de deadline voor elke post.

Let op | Studenten die het studiegeld na verschillende aanmaningen niet betalen, zijn we genoodzaakt te blokkeren. Dit wil zeggen dat ze geen toegang meer krijgen tot onze leeromgeving Canvas, tot het KU Loket en dus ook hun behaalde resultaten, en dat ze worden uitgesloten van de examens. Gelukkig zijn dit extreme maatregelen die we zelden moeten nemen.

15 Tot wanneer kan er ingeschreven worden?

Als nieuwe student kan je je aan Thomas More voor het academiejaar 2022-2023 inschrijven tot en met 15 maart 2023. Let wel: hoe later je inschrijft, hoe moeilijker het wordt om een volledig en evenwichtig studiepakket samen te stellen. Bovendien heb je bij een laattijdige inschrijving toestemming nodig van de opleidingsmanager omdat je al veel leerstof hebt gemist.

16 Bij de inschrijving op school krijg je attesten. Wat moet ik hiermee?

  • Attest NMBS: als je met de trein naar school komt en een campuskaart of abonnement bij de NMBS gaat nemen, kan je aan de hand van dit attest aantonen dat je wel degelijk bent ingeschreven aan Thomas More en dus recht hebt op de studentenkorting.
  • Bewijs van inschrijving: dit attest kan je eender waar gebruiken om aan te tonen dat je bent ingeschreven aan Thomas More (bijv. als je kotmadam dit vraagt).

17 Zelf attesten aanvragen in KU Loket

Je kan bepaalde attesten online zelf aanvragen via de toepassing 'Selfservice attesten' in KU Loket . De toepassing is als tegel beschikbaar onder 'Studie & Examens'. De aangevraagde attesten worden via e-mail verstuurd.

Als alle velden ingevuld zijn verschijnt een knop 'verzenden'. Als je hierop drukt, wordt op achtergrond een attest gegenereerd. Dit attest wordt als bijlage in pdf-vorm verstuurd naar je e-mailadres. Je krijgt een bevestiging wanneer de aanmaak van het attest en het voorbereiden van de e-mail correct verlopen zijn. Het versturen van de e-mail kan enige tijd in beslag nemen.

Op de meeste attesten zal een QR-code staan. Deze unieke code kan gebruikt worden om de echtheid van het attest te verifiëren via een professionele scanner of met QR-code apps op smartphones en tablets en PC.

18 Waar vind ik mijn boekenlijst?

Begin september publiceren we de lijsten met boeken en cursussen van het eerste semester op het studentenportaal. Vanaf dan kan je al het materiaal ook kopen of bestellen. Voor de verdeling van de boeken en de cursussen werken de verschillende campussen samen met verschillende leveranciers. Je vindt alle informatie specifiek per campus via het linkje van het studentenportaal hierboven.

Meer info vind je nu al terug op de pagina rond boeken en cursussen.

19 Kan ik ook ergens tweedehandsboeken kopen?

Zowel voor het aankopen en verkopen van tweedehandsboeken verwijzen wij onze studenten door naar de website van Stubooks. Hier kan je als student een profiel aanmaken en zowel boeken te koop zetten als boeken aankopen. Je kan gemakkelijk filteren op school en zelfs op opleiding. Op sommige Thomas More-campussen worden ook verkoopdagen georganiseerd voor tweedehandsboeken. Meer informatie hierover krijg je op de onthaaldag.

20 Wanneer is de onthaaldag?

Het eerste semester start op 19 september 2022. De meeste opleidingen organiseren in de week voordien wel al hun onthaaldag. Op deze dagen serveren we een perfecte combinatie van gezellige ontspanningsactiviteiten en interessante infosessies. Deze infosessies zijn een must, ze maken deel uit van je opleidingsprogramma.  Zo leer je jouw studiegenoten, je campus en je opleiding al kennen nog voor je één les kreeg.
Dit academiejaar zien onze onthaaldagen er net iets anders uit. Je kan alle info terugvinden op het studentenportaal.

21 Hoe start ik de zoektocht naar een kot?

Je kan je zoektocht makkelijk online starten via onze kotdatabank. Hier vind je een overzicht van alle kamers en studio’s in de buurt van onze campussen. Je krijgt ook zicht op de huurprijs en de beschikbaarheid van de panden.
Check hier de huidige voorzorgsmaatregelen m.b.t. corona. Je neemt hiervoor zelf contact op met de kotbaas om een afspraak in te plannen. De zoektocht naar jouw droomkot kan beginnen!

22 Waar vind ik mijn lessenrooster?

Alle opleidingen publiceren hun uurrooster op rooster.thomasmore.be. Let op: zodra je toegang hebt tot je ISP, zie je al een voorlopig uurrooster. Hieraan kunnen nog wijzigingen worden aangebracht. Ook tijdens het academiejaar zullen alle uurroosterwijzigingen zichtbaar zijn via rooster.thomasmore.be. Raadpleeg het dus regelmatig.

Zie ook bij Mijn individueel uurrooster.

Op het studentenportaal zie je hoe je deze uurrooster kan integreren in jouw Office 365 agenda.

23 Hoe weet ik bij wie ik in de klas zit?

Hiervoor is het nog even wachten tot op de onthaaldag, dan maak je kennis met je nieuwe klasgenoten!

24 Help! Ik zit vast!

Als je problemen hebt met of vragen hebt bij je inschrijving, de activatiecode, je account, mail, Canvas, ICT, bibliotheken, ... kan je dit best melden via onze Helpdesk voor studenten: servicedesk.thomasmore.be

Hier komt je vraag terecht in een logsysteem en kan je er dus zeker van zijn dat ze niet over het hoofd gezien wordt! ‪

Ontbrekende vragen?

Heb je nog een vraag die volgens jou ook thuishoort in deze FAQ? Of is er een antwoord dat niet helemaal duidelijk is? Stuur dan gerust een mailtje naar webmaster@thomasmore.be en we bekijken het zeker en vast!