Blijf aan Z

Verpleegkundige voert de top-10 van de knelpuntberoepen aan. Maar ook voor andere zorgberoepen is er een groot personeelstekort. Hoewel werken in de zorg erg dankbaar is, blijkt het in de praktijk moeilijk om de openstaande vacatures ingevuld te krijgen. Dat heeft niet alleen te maken met een beperkt aanbod aan de werkzoekerszijde, ook de grote uitstroom heeft hierop invloed. In het project ‘Blijf aan Z’ neemt het onderzoeksteam Toegankelijke Zorg van Thomas More precies dat laatste aspect onder de loep.

Gezond en wel in de zorg

De zorgsector kampt met een probleem: er bestaat een belangrijk onevenwicht tussen de in- en de uitstroom van zorgpersoneel waardoor het personeelstekort blijft bestaan. Niet alleen omdat er te weinig nieuwe medewerkers instromen, ook omdat de uitstroom onveranderd groot blijft: oudere personeelsleden gaan op pensioen, anderen maken een carrièreswitch of stappen uit het beroep.

Hoe kunnen we voorkomen dat waardevolle werknemers vroegtijdig uitvallen of uit het beroep stappen? Dat is de centrale vraag in het project ‘Blijf aan Z’.

  • Om te beginnen willen we uitzoeken welke factoren die uitstroom beïnvloeden. We benoemen de voorspellers van uitval en behoud.
  • We gaan aan de slag met die voorspellers waarop zorgorganisaties zelf een invloed kunnen uitoefenen. Veerkracht, bijvoorbeeld, of werkomstandigheden. Met deze voorspellers ontwikkelen we een instrument (dashboard) waarmee onze partners de situatie in hun instelling kunnen meten en opvolgen.
  • Daarnaast werken we aan twee interventies waarmee de zorginstellingen het behoud kunnen verhogen. Met de methodiek ‘Team Champions’ leiden we een teamlid op zodat deze op een innovatieve manier de veerkracht van de teamleden en het hele team kan verhogen. En we zoeken uit op welke manier deze methodiek het best kan worden ingezet.
  • Tegelijkertijd starten we met een community of practice (COP), specifiek voor leidinggevenden in de zorg met als centrale doel ‘werkplekculturen waar zorgmedewerkers willen (blijven) werken’. Dit zelfsturende ontwikkelingstraject verbreedt de horizon van leidinggevenden doordat ze in een leeromgeving komen met collega’s in vergelijkbare functies/rollen maar in totaal andere contexten.

Na afloop worden de opgedane kennis en de ontwikkelde interventies gedeeld met de zorginstellingen en andere stakeholders. Instrumenten zoals het dashboard blijven ter beschikking van de zorgorganisaties. Verder zal worden bekeken wat er nodig is om de gebruikte methodieken, instrumenten en inhouden verder te onderzoeken of te implementeren op de werkvloeren en in het onderwijs.

Partners

‘Blijf aan Z’ is een gezamenlijk project van volgende partners: Gouverneur Kinsbergencentrum (projectcoördinator, BE), Universiteit Antwerpen (BE), Thomas More-Hogeschool (Antwerpen-Mechelen, BE), Het Gielsbos (BE), Transvorm (NL), Elisabeth TweeSteden ziekenhuis (NL), en Fontys Hogescholen (NL). Het project wordt financieel ondersteund door Interreg Vlaanderen-Nederland.

Timing

Het project loopt van 1 april 2021 tot 31 december 2022.

Deelnemen

Interesse om deel te nemen? Meld je hier aan!

logo's

Wessel van de Veerdonk
Onderzoekscoördinator Toegankelijke Zorg
T +32 (0)485 15 60 36