Beurs- en bijna-beursstudenten

Beurstariefstudent

In één van de volgende situaties ben je beurstariefstudent:

  • je ontvangt een studietoelage van de Vlaamse overheid
  • je voldoet aan de financiële criteria voor een studietoelage, maar krijgt er geen omdat je niet voldoet aan de pedagogische voorwaarden (bv. je bent ingeschreven voor minder dan 27 studiepunten, je hebt geen studietoelage-of jokerkrediet meer, je volgt een derde bacheloropleiding,…)

Je betaalt dan het beurstarief als studiegeld.

Bijna-beursstudent

In één van de volgende situaties ben je een bijna-beursstudent:

  • je gezinsinkomen ligt niet veel boven de maximumgrens om recht te hebben op een studietoelage. In 2018-2019 mag het inkomen tot €3.166 boven de maximumgrens bedragen
  • je ontvangt geen studietoelage omdat het kadastraal inkomen van onroerende goederen waar je zelf niet in woont, te hoog is

Laat een informatieve berekening maken door de medewerkers van Studentenvoorzieningen:

Je betaalt dan een tussentarief als studiegeld.

Studietoelage aanvragen

De studietoelage van het academiejaar 2019-2020 kun je digitaal of via post aanvragen vanaf 1 augustus 2019. Je aanvraag moet uiterlijk 1 juni 2020 ingediend zijn.

Let op: om je verminderd studiegeld te behouden, verwacht de hogeschool dat je je studietoelage voor 31 januari 2020 aanvraagt bij de Afdeling Studietoelagen. Zo niet, dan word je voorlopig beschouwd als niet-beursstudent en ontvang je dus een bijkomende factuur als niet-beursstudent.

Hoe krijg je als nieuwe student het ‘beursstatuut’ bij je inschrijving?

Voor studenten die zich herinschrijven nemen we het beursstatuut over van het vorig academiejaar. Nieuwe studenten vragen we om een bewijs vooraleer we het ‘beursstatuut’ toekennen.

Neem een bewijs mee dat je in het academiejaar 2018-2019 recht had op een studietoelage, bijvoorbeeld de beslissingsbrief of -mail van Afdeling Studietoelagen, een rekeninguittreksel,…

Heb je nog nooit een studietoelage ontvangen maar meen je er recht op te hebben?

Laat dan een informatieve berekening uitvoeren bij de medewerkers van de Studentenvoorzieningen. Kom je inderdaad in aanmerking, dan krijg je hiervan een bewijs mee dat je voorlegt bij de tweede stap van je inschrijving.

Heb je hulp nodig bij het invullen van de aanvraag van de studietoelage?

Ook hiervoor kun je terecht bij de medewerkers van Studentenvoorzieningen. Zij zetten je graag op weg voor het aanvragen van een studietoelage. Bovendien kun jij bij hen terecht voor een voorschot op de studietoelage om de eerste studiekosten bij het begin van het academiejaar op te vangen.

Heb je in januari 2020 nog steeds geen studietoelage aangevraagd?

Dan veranderen we je in februari terug naar niet-beursstudent. Bovendien gebeurt er een herberekening van je studiegeld, ook voor de opgenomen studiepunten van het eerste semester. Krijgen we op het einde van het academiejaar bericht dat je alsnog een studietoelage ontvangt, dan doen we een terugbetaling van het teveel betaalde studiegeld.

Meer weten?

Gedetailleerde informatie over studiefinanciering vind je op http://studietoelagen.be, www.centenvoorstudenten.be en op de website van Studentenvoorzieningen.