Beurs- en bijna-beursstudenten

Beurstariefstudent

In één van de volgende situaties ben je beurstariefstudent:

  • je ontvangt een studietoelage van de Vlaamse overheid
  • je voldoet aan de financiële criteria voor een studietoelage, maar krijgt er geen omdat je niet voldoet aan de pedagogische voorwaarden (bv. je bent ingeschreven voor minder dan 27 studiepunten, je hebt geen studietoelage-of jokerkrediet meer, je volgt een derde bacheloropleiding,…)

Je betaalt dan het beurstarief als studiegeld.

Bijna-beursstudent

In één van de volgende situaties ben je een bijna-beursstudent:

  • je gezinsinkomen ligt niet veel boven de maximumgrens om recht te hebben op een studietoelage.
  • je ontvangt geen studietoelage omdat het kadastraal inkomen van onroerende goederen waar je zelf niet in woont, te hoog is

Laat een informatieve berekening maken door de medewerkers van Studentenvoorzieningen:

Je betaalt dan een tussentarief als studiegeld.

Aanvraag van de studietoelage

Je studietoelage online aanvragen, je dossier inkijken en/of je profiel instellen/aanpassen verloopt heel eenvoudig: via het loket op de website www.studietoelagen.be log je in via bv. je elektronische ID of de app ‘its me’. 

Jij staat centraal bij de verwerking van je aanvraag studietoelage, wat wil zeggen dat jij zelf (en niet bv. je ouders) op jouw profiel aangeeft wie toegang heeft tot jouw dossier. Je kan er ook aangeven of je wenst dat de Afdeling Studietoelagen elke academiejaar automatisch je aanvraag opstart, of je dat liever zelf doet.

Loop je toch ergens vast bij de aanvraag of geraak je er echt niet aan uit? Een studentenbegeleider van Studentenvoorzieningen zet je graag weer op weg. Bovendien kan je bij hen terecht voor een voorschot op de studietoelage om de eerste studiekosten bij het begin van het academiejaar op te vangen. Vul daarvoor dit formulier in en bezorg het met de nodige gegevens aan een studentenbegeleider.

Hoe krijg je als nieuwe student het ‘beursstatuut’ bij je inschrijving?

Voor studenten die zich herinschrijven nemen we het beursstatuut over van het vorig academiejaar. Nieuwe studenten vragen we om een bewijs vooraleer we het ‘beursstatuut’ toekennen.

Neem een bewijs mee dat je in het vorige academiejaar recht had op een studietoelage, bijvoorbeeld de beslissingsbrief of -mail van Afdeling Studietoelagen, een rekeninguittreksel,…

Heb je nog nooit een studietoelage ontvangen maar meen je er recht op te hebben?

Laat dan een informatieve berekening uitvoeren bij de medewerkers van de Studentenvoorzieningen. Kom je inderdaad in aanmerking, dan krijg je hiervan een bewijs mee dat je voorlegt bij de tweede stap van je inschrijving.

Heb je in januari nog steeds geen studietoelage aangevraagd?

Dan veranderen we je in februari terug naar niet-beursstudent. Bovendien gebeurt er een herberekening van je studiegeld, ook voor de opgenomen studiepunten van het eerste semester. Krijgen we op het einde van het academiejaar bericht dat je alsnog een studietoelage ontvangt, dan doen we een terugbetaling van het teveel betaalde studiegeld.

Meer weten?

Gedetailleerde informatie over studiefinanciering vind je op http://studietoelagen.be, www.centenvoorstudenten.be en op de website van Studentenvoorzieningen.