Bachelorproef Technologie Campus De Nayer

Situering

Tijdens het laatste semester van hun opleiding werken de studenten van de opleidingen technologie aan hun bachelorproef. Dit wordt gecombineerd met een stage bij voorkeur in een bedrijf. Op deze manier proberen wij een feilloze overgang te creëren van een schoolse situatie naar de bedrijfswereld.

Opleidingen technologie Campus De Nayer

 • Autotechnologie
 • Elektromechanica
  • Automatisering
  • Klimatisering
  • Onderhoudstechnologie
 • Elektronica-ICT
  • Elektronica
  • ICT
 • Ontwerp en productietechnologie

Wat omvat een bachelorproef?

De bachelorproef is een project dat, meestal in een tijdspanne van 12 weken, uitgewerkt wordt door een afstuderende (professionele) bachelor.

Het niveau van dit project, komt overeen met het niveau van een project dat normaal aan een beginnende werknemer, niveau professionele bachelor, in een bedrijf (of onderzoeksgroep) toevertrouwd wordt, eventueel na de inwerkingsperiode. Met dit verschil dat de student deze opdracht uitvoert onder begeleiding van een persoon binnen het bedrijf (of de onderzoeksgroep), de bedrijfspromotor. De bedrijfspromotor staat in voor de aansturing van de student en kan tips en advies geven over de aanpak van het project. Feedback hierover wordt op regelmatige tijdstippen uitgewisseld met de hogeschoolpromotor die dezelfde taak binnen de hogeschool op zich neemt.

Afhankelijk van de grootte van het project kan de bachelorproef door één of maximum twee studenten uitgevoerd worden.

Bij de omschrijving van de opdracht dient rekening gehouden te worden met de meetbaarheid van het eindresultaat. Duidelijk omschreven doelstellingen vergemakkelijken een correcte evaluatie van het project.

Praktisch

Hoe een bachelorproef voorstellen

Bedrijven kunnen hier hun voorstel voor een bachelorproef ingeven.

Begeleiding

 • De student krijgt 2 promotoren toegewezen, één uit de hogeschool (promotor) en de begeleider vanuit het bedrijf waar de stage doorgaat (bedrijfspromotor). De studenten zijn verplicht op regelmatige basis contact te onderhouden met twee promotoren en verslag uit te brengen bij de twee promotoren
 • Tijdens de eerste 6 weken worden een aantal sessies ingericht rond het schrijven van de scriptie en de presentatie van de scriptie.
 • Na 6 weken is een tussentijdse evaluatie voorzien, de bedrijfspromotor wordt hierop uitgenodigd.

Timing (voorlopig)

Bachelorproef uitgevoerd tijdens het eerste semester

 • 19.09.2022: Uiterste datum indienen voorstellen 1e semester
 • week van 19.09.2022: Ondertekenen stagecontract
 • 19.09.2022: Start bachelorproef 1e semester
 • 14.11.2022: Tussentijdse evaluatiecommissie 1e semester
 • 09.01.2023: Inleveren scriptie 1e semester
 • 27.01.2023: Verdediging Bachelorproef

Bachelorproef uitgevoerd tijdens het tweede semester (reguliere periode)

 • 11.11.2022: Uiterste datum indienen voorstellen 2e semester
 • 23.12.2022: Ondertekenen stagecontract
 • 13.02.2023: Start bachelorproef 2e semester
 • 28-31.03.2023: Tussentijdse evaluatiecommissie 2e semester
 • 01.06.2023: Inleveren scriptie 2e semester
 • 20-23.06.2023: Verdediging Bachelorproef

Contact 

Thomas More | More Tech and IT 
Campus De Nayer
Jan De Nayerlaan 5 | 2860 Sint-Katelijne-Waver | België
Tel. + 32 (0)15 31 69 44