Visie alumniwerking Sport@ThomasMore

Alumniwerking Sport @ ThomasMore

Sport @ ThomasMore gelooft in haar alumni en is trots op hen. Een goede wisselwerking komt zowel de opleiding als de alumni ten goede. Wij houden graag een goede band met onze alumni. We informeren hen over de evoluties in onze opleiding, nodigen hen uit voor activiteiten, brengen hen in contact met het werkveld voor interessante jobs en we volgen hen in hun professionele leven.

Onze visie wordt gekenmerkt door de volgende pijlers

De alumniwerking begint al op de schoolbanken
De alumniwerking begint bij de studenten die op dit moment nog op de schoolbanken zitten. Als zij al tijdens hun opleiding kennismaken met het bestaan, de activiteiten en de opportuniteiten van de alumniwerking, is toetreding tot de alumniwerking een heel natuurlijk gevolg. Zij voelen zich al thuis in de alumni-gemeenschap.

Tegelijk zijn alumni de partner bij uitstek om laatstejaars en (pas)afgestudeerden te begeleiden.

Alumni leren levenslang
De alumniwerking stimuleert haar alumni om zich levenslang te ontwikkelen, bij te scholen, te verdiepen. De alumniwerking neemt een groot aandeel in het aanbieden van de mogelijkheden hiertoe.

Alumni als partner van de opleiding
Alumni vormen het werkveld waarin onze huidige studenten terechtkomen. Zij kunnen onze studenten in het werkveld wegwijs maken door stageplaatsen of jobs aan te bieden. Daarnaast maken zij mee het onderwijs dat we onze studenten aanbieden. Zij kunnen optreden als gastspreker of geven masterclasses. Daarnaast hebben zij, als ervaringsdeskundigen, een belangrijke stem in de inhoud van het curriculum en bewaken zo mee de kwaliteit van de opleiding en de aftoetsing met het werkveld.

De alumniwerking is er voor iedereen en met iedereen
De alumniwerking zet niet alleen in op een levenslange relatie tussen de opleiding met haar alumni, maar ook tussen de alumni onderling. De alumniwerking faciliteert netwerking en partnerschappen door formele en informele contactmomenten te organiseren en door samenwerkingsinitiatieven te ondersteunen.

De alumniwerking bepaalt en bewaakt mee de professionele identiteit
De alumniwerking houdt de vinger aan de pols vanuit het werkveld en legt de focus op de verdere ontwikkeling, verruiming en vernieuwing van de professionele identiteit van de sportleraar, bewegingsdeskundige en sportmanager. Zij zorgen mee voor een positieve profilering van de opleiding en de beroepsrollen.