Levenslang leren

Vorming en dienstverlening

Voor verdere professionalisering kan je ook bij ons terecht. We organiseren navorming rond specifieke thema’s in open aanbod en op maat. Een greep uit de expertise van onze docenten: Appreciative Inquiry, bemiddeling, beroepsgeheim, budgethulpverlening, coaching, cultuur en sociaal-artistieke praktijken, HRM, intervisie en supervisie, leidinggeven, organisatieontwikkeling, procesbegeleiding, slachtofferbejegening. We werken handelingsgericht en methodisch onderbouwd, oplossingsgericht en thematisch, vanuit de waarderende benadering en interactief.

Interesse? Neem contact op met onze coördinatoren van maatschappelijke dienstverlening, Vera Nijs of Erik Minne.

Internationalisering

De internationale dagen die we elk jaar in maart voor onze studenten organiseren, kunnen ook voor jou interessant zijn. We nodigen je in elk geval al uit op het openingsseminarie, maar je bent ook welkom op de workshops en lezingen. Misschien worden onze internationale partners wel de jouwe?

Interesse? Neem contact op met de organisator van de internationale dagen, Jurgen Basstanie of Miek De Cuyper.

UDL

Zijn er al afgestudeerden die tot de ‘derde leeftijd’ behoren? Vast wel, en wat niet is kan komen. Dan is onze Universiteit derde leeftijd iets voor hen. Maandelijks op dinsdagnamiddag kan je in de aula een topspreker aan het woord horen over de meest uiteenlopende maatschappelijk relevante thema’s.

Interesse? Neem contact op met de organisator van UDL, Jurgen Basstanie.