World Social Work Day | Samenleven met elkaar, voor elkaar

Studiedag

Op 21 maart vieren we opnieuw World Social Work Day op onze campus in Geel. Dit jaar staat deze namiddag in het teken van Samenleven met elkaar, voor elkaar. Samen met het Vlaams Platform Sterk Sociaal Werk zetten we inspirerende praktijken over dit thema in de kijker. 

Ben je er graag bij? Schrijf dan snel in via de link onderaan de pagina!

Programma

 • 13u00 | Onthaal
 • 13u30 | Keynote speaker Prof. Dr. Stijn Oosterlynck, hoogleraar stadsociologie aan de Universiteit Antwerpen en wetenschappelijk directeur van het Hannah Arendt Instituut voor Diversiteit, Stedelijkheid en Burgerschap: 

“De laatste decennia is Vlaanderen uitgegroeid tot een superdiverse samenleving. Vaak ligt de focus meer op verschil dan op gemeenschappelijkheid. Dat vormt een uitdaging voor het solidariteitsprincipe waarop onze maatschappij gebouwd is. Maar zonder dat  delen en herverdelen verbrokkelt de samenleving en wordt het ieder voor zich. Stijn Oosterlynck legt uit hoe we solidariteit kunnen ontwikkelen over culturele grenzen heen, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor plaatsen die we delen.” 

 • 14u45 | Workshop 1
 • 16u00 | Workshop 2

Je hebt de keuze uit 13 workshops en kan 2 sessies van 1 uur volgen. Enkel de Salonontmoeting met Mustafa Harraq duurt 2 uur.

 • 17u00 | Netwerkmoment met receptie 

Workshops

1. Salonontmoeting met Mustafa Harraq | ACV Innovatief

Mustafa omschrijft zichzelf als ervaringsdeskundige op verschillende levensdomeinen. Vanuit zijn eigen ervaring en door coaching van arbeiders en bedienden, daklozen, mensen met een migratieachtergrond, personen met burn-out of bore-out, etc, gaat hij met jullie in dialoog tijdens deze workshop. Zonder taboes en met een open blik. Hij praat over de uitdagingen waar we voor staan en die verbinding bemoeilijken of juist stimuleren: over wantrouwen, de rol van religie, de impact van angst (islamfobie), de kracht van verbinding, maar ook van polarisering.  

2. Housing First: werken aan duurzame verbindingen met dak- en thuisloze mensen  | CAW De Kempen (sessie 14u45 VOLZET)

Housing First Kempen is een nieuw, intersectoraal project in het arrondissement Turnhout, rond sociale integratie van de meest kwetsbaarste daklozen. Mensen die chronisch dak- en/of thuisloos zijn, die lijden aan een verslaving en psychisch kwetsbaar zijn, vragen een andere aanpak dan we doorgaans gewoon zijn. Werken aan duurzame, sociale verbindingen is één van de grote uitdagingen. In de workshop gaan we dieper in op de specifieke visie en werkwijze en komen tot uitwisseling over de uitdagingen en de sterktes.    

3. “We need to talk about it”  | VOEM vzw

VOEM vzw is een inclusieve, sociaal-culturele organisatie die mensen en organisaties verbindt via kunst, cultuur en sociaal engagement. Met de kernpraktijk “We need to talk about it” biedt VOEM een safe(r) space waarin burgers constructief-kritisch in dialoog gaan over thema’s die (te) weinig worden besproken. Op het einde van de sessie vertaalt een slam poet de dialoog in een gedicht, dat de wereld wordt ingestuurd.  

4. Family Finding: is plaatsing trauma?!  | VZW Ter Loke (beide sessies VOLZET)

Aan de hand van twee casussen ga je tijdens deze workshop op een creatieve manier aan de slag met Family Finding. Het gaat over netwerk, ruimer dan familie. Een netwerk vinden en hebben voor het leven, dat onvoorwaardelijk steunend is, zowel tijdens als na de begeleiding vanuit Jeugdzorg. Een netwerk voor je verdere leven. Want wij, en ook andere professionele hulpverlening, gaan slechts een tijdje mee op weg.   

5. Samenleven in diversiteit  | Stad Geel (sessie 16u VOLZET)

Hoe hebben inzichten vanuit jaren aan opbouwwerk in kwetsbare buurten later geleid tot een duidelijk kader, van waaruit de dienst ‘Gelijke Kansen’ werkingen en projecten opzet? Hoe heeft een eenvoudig basisprincipe van ‘bonding-bridging’ een positief effect op buurten en integratie? En hoe helpt onze drieledige missie ‘empowerment-samenleven-structureel werk’ om soms te mogen kiezen voor kleine dingen, met altijd het grote geheel als doel?   

6. Musti Önlen vertelt over vzw Homie | vzw Homie

Vzw Homie is een Limburgs burgerinitiatief dat zich focust op dak- en thuisloze jongeren. De vzw werd in 2019 uit de grond gestampt door Musti Önlen en is uitgegroeid van één afgedankte caravan tot een heus netwerk van burgergezinnen die korte crisisopvang aanbieden in eigen huis. Wat zijn zijn drijfveren? En hoe mobiliseert hij ‘gewone’ mensen en beleidsmakers om van het recht op wonen bij jongeren een realiteit te maken? Een boeiend verhaal dat gebracht wordt door Musti en een jongere. 

7. Met burgers en beleidsmakers werken aan straten op mensenmaat, hoe doe je dat? | Mobiel 21 

Elke burger is een mobiliteitsexpert: iedereen woont ergens, en verplaatst zich. Maar hoe ontwikkel je een gedragen, duurzaam mobiliteitsbeleid samen met al die stemmen? Citizen Science stelt burgers in staat om actief deel te nemen aan mobiliteitsonderzoek en ondersteunt beleidsmakers om gedurfdere beslissingen te nemen voor duurzame mobiliteit. Hoe gaat dat in zijn werk? Aan de hand van een Citizen Science-framework met bijhorende tools en voorbeelden, legt Mobiel 21 je dit uit in deze workshop.  

8. MaxiPAC | Inclusive Diversity

Met MaxiPAC - Maximising Previously Acquired Competences - willen we competenties en capaciteiten van derdelanders met een niet-Europees diploma zo goed mogelijk waarderen. We ondersteunen hoger opgeleide anderstaligen bij de valorisatie van eerder gevolgde opleidingen, behaalde diploma’s, werkervaring … zodat ze toegang kunnen krijgen tot een verkorte opleiding in het Vlaamse hoger onderwijs. In de workshop willen we vooral in gesprek gaan over goede ondersteuning van de psychosociale en financiële aspecten van (opnieuw) studeren voor deze groep nieuwkomers. 

9. Samen lezen: een boek is een droom die je in handen houdt | Sociaal Werk Thomas More

Samen lezen is ontspannend, doet je dromen en doet je op verschillende manieren naar iets kijken. Tijdens deze workshop duiken we samen in een verhaal of een stukje poëzie. Je wordt voorgelezen of we lezen samen aangeboden teksten en gaan hierover in gesprek. Je ontdekt er hoe literatuur kan inspireren en hoe ‘Samen Lezen’ kan ingezet worden in sociaal werk als moment van ontmoeting, verbinding en vertraging. Nog niet overtuigd? Je mag ook gewoon komen luisteren.  

10. Waarom impact geen vies woord is. Evalueren om te evolueren. | Expertisecentrum voor Budget en Financieel Welzijn (voorheen CEBUD)

Evalueren leidt tot evolueren en tot nog meer impact. In deze workshop leer je hoe dat in zijn werk gaat. Als sociaal werker wil je immers een verschil maken. Je ziet positieve veranderingen bij je doelgroep en je buikgevoel bevestigt dat. Met zelfevaluatie breng je impact in kaart en maak je zichtbaar wat werkt en wat extra aandacht verdient. Zo leer je niet alleen om je werking te verantwoorden, maar ook om ze te verbeteren en om zelf te groeien als sociaal werker. 

11. Positieve heroriëntering: wat als het in gezinnen helemaal vastloopt? | Cirkant vzw (beide sessies VOLZET)

Laat je inspireren door de visie van positieve heroriëntering: hulpverlening die vertrekt vanuit verlangen, ontmoeting, verantwoordelijkheid en spreken vanuit het hart. Vanuit geraaktheid naar beweging. Op een ervaringsgerichte manier maak je kennis met enkele methodieken en werkvormen die we inzetten bij gezinnen.  “Als je een schip wilt bouwen, begin dan niet met hout te verzamelen, planken te zagen en het werk te verdelen, maar leer de mensen eerst te verlangen naar de eindeloze zee.” - Antoine de Saint-Exupéry.  

12. Generalistisch werkt | Emino

Emino ondersteunt werkzoekenden, werknemers en werkgevers bij loopbaanvragen. In deze workshop verdiepen we ons in de 'Generalistisch werkt'-methodiek, die inzet op een generalistische wijze van activering. Armoede en andere onzichtbare drempels verhinderen mensen in hun volwaardige deelname aan de maatschappij en de arbeidsmarkt. Emino gaat hiermee aan de slag; zowel met de kwetsbare mensen als met werkgevers.

13. Zorgzame buurten: kom je al in de buurt?  | Expertisecentrum Zorg en Welzijn (voorheen Vonk3) 

In Vlaanderen wordt er volop gewerkt aan zorgzame buurten. Maar wat zijn dat nu, zorgzame buurten? Hoe werk je eraan als professional? En wat is de meerwaarde voor de buurt? Onze onderzoekers van het expertisecentrum Zorg en Welzijn delen hun inzichten. Samen met jullie staan ze stil bij enkele kaders over hoe jullie aan de slag (kunnen) gaan met zorgzame buurten. Want wie weet kom je al heel dicht in de buurt.  

Praktische info

 • Datum | 21 maart 2023
 • Uur | 13u00 - 19u00 
 • Locatie | Campus Geel
 • Deelnameprijs | 25 euro. Je ontvangt een factuur, de inschrijving is definitief na de betaling van de factuur.
 • Schrijf je in | Inschrijven kan via deze link
 • Contact | Vragen over deze dag? Neem contact op met ons via sociaalwerk@thomasmore.be en we helpen je graag verder. 
21
maart
Dinsdag
13:00
19:00