Vorselaar | Onderzoeksmarkt Onderzoekslab Kleuteronderwijs

Beurs

Onze afstuderende studenten kleuteronderwijs stellen met trots de resultaten voor van het onderzoekslab. In samenwerking met een partnerschool of - organisatie werkten ze een innovatief praktijkonderzoek uit dat bruikbare materialen opleverde: word geïnspireerd tijdens deze onderwijsmarkt op woensdagnamiddag 16 juni!

Timing

  • 13u00 - 17u00 | Onderzoeksmarkt Onderzoekslab

Deelname

  • Neem gratis deel via Newrow. Inschrijven is niet nodig: welkom!

Programma

Derdejaarsstudenten kleuteronderwijs werken in het Onderzoekslab rond drie thema’s: Outdoor education, Brede school en Alternatieve klas- en schoolpraktijken. Om hun onderzoeksproject vorm te geven dienden ze nauw samen te werken met diverse partners uit het brede werkveld.
Tijdens deze onderzoeksmarkt stellen de studenten graag hun projecten voor aan docenten, studenten en andere geïnteresseerden. Onderwerpen die hier onder andere bij aan bod zullen komen zijn: werken met een open onthaal, het inzetten op klasinrichting in functie van grote klasgroepen, het uitwerken van een STEAM- workshop voor het Industriemuseum, het vormgeven van een educatieve ouder-kind rondleiding bij de Stadsboerderij en nog heel wat meer vernieuwende projecten. Enkele studenten werkten samen met studenten lager onderwijs. Zij gingen aan de slag in het kader van een landschapsproject en stellen dit eveneens graag aan u voor.

Extra | Webinar voor leraren en directies

Om een beeld te krijgen van hoe we binnen de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs in Turnhout en Vorselaar aan de slag gaan in het Onderzoekslab organiseren we een Webinar op dinsdag 25 mei om 16u. Hierin wordt u geïnformeerd over de werking van het opleidingsonderdeel alsook over de kansen die hierin liggen wat betreft samenwerking met en doorstroming naar het brede werkveld.

  • Indien u (en uw team) hier aan wenst deel te nemen, mag u contact opnemen met Sophie Luyts.
     
16
juni
Woensdag
13:00
16:00
Thomas More Online
Sophie Luyts
Docent