Studiedag seksuele voorlichting in het lager onderwijs met ‘De dokter Bea show’

Studiedag

Op donderdag 31 januari 2019 willen Sensoa en Thomas More leerkrachten en directies opnieuw inspireren om relationele en seksuele vorming te geven in het lager en buitengewoon onderwijs. Net zoals vorig jaar is er aandacht voor het gebruik van ‘De Dr. Bea show’ in de lessen, maar dit jaar komen er ook heel wat andere thema’s aan bod, zoals tools voor het buitengewoon onderwijs, het ontwikkelen van een schoolbeleid rond RSV, praten met kinderen over genderdiversiteit, …

Tijdens deze studiedag krijg je heel wat inspiratie voor lessen en een schoolbeleid rond relationele en seksuele vorming. Bekijk het programma en schrijf je snel in!

Programma

9u00 | Onthaal

9u30 | Gender- en seksuele diversiteit bespreekbaar maken in het lager onderwijs (Çavaria)

Als een school zegt dat ze rekening houdt met de diversiteit van haar leerlingen, beperkt zich dat nog vaak tot aandacht hebben voor multiculturaliteit. Diversiteit is echter meer dan enkel culturele verschillen. Bijvoorbeeld gender- en seksuele diversiteit.

In deze sessie bekijken we hoe kinderen leren wat ‘passend’ meisjes- en jongensgedrag is en welke gevolgen dat kan hebben op latere leeftijd. Proefondervindelijk stellen we vast in welke mate m/v-stereotypen ons eigen lesgeven en opvoeden sturen en welke (grote) gevolgen dat heeft voor de kinderen waar we mee werken. Door middel van heel wat praktijkvoorbeelden laten we zien hoe je rond deze thema’s op een directe en indirecte manier kan werken.

11u00 | Keuze uit vier werkwinkels

 • Tools voor kinderen en jongeren met een beperking (Katelijn Gijsel - Sensoa) | Er bestaan heel wat tools om relationele en seksuele vorming te geven, maar deze blijven soms te vaag voor kinderen en jongeren met een beperking. In deze sessie gaan we in op concrete tools voor deze doelgroep en gaan we na hoe we bestaande tools kunnen aanpassen aan jouw doelgroep.
   
 • Wij hebben dokter Bea niet nodig: succesvolle offline RSV-tools (Leen Deschutter - Sensoa) | De leermiddelenbank van Sensoa bevat heel wat materialen. Wat zijn bruikbare tools voor kinderen en jongeren van 9 tot 12 jaar? Welke leernoden zijn er op die leeftijd en wat zijn bijpassende goede tools?
   
 • Een schoolbeleid ontwikkelen rond relaties en seksualiteit (Bart Vandenbussche - Sensoa) | Elke plek waar jongeren samen leven, leren of spelen heeft een beleid rond seksualiteit nodig. Want wat laat je wel en niet toe tussen kinderen en jongeren, onderling, en tussen de jongeren en hun begeleiders? Hoe reageer je als iemand die regels overtreedt?
   
 • Praten met kinderen over gender- en seksuele diversiteit (Çavaria) | Kinderen vormen vanaf jonge leeftijd een stevige mening over allerlei zaken die met diversiteit te maken hebben. Het is voor leerkrachten een hele uitdaging om kinderen op een positieve manier te leren omgaan met gender- en seksuele diversiteit. In deze workshop leer je hoe je kinderen op een succesvolle manier met elkaar in dialoog kan laten gaan over deze thema’s.

12u30 | Lunch en materialenstand

Bezoek van een collega van dokter Bea: Doctor Love!
     
13u30 | Keuze uit vier werkwinkels

 • Zwijgen is niet toestemmen. Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij 9 tot 12-jarigen (Eef Lommelen - Sensoa) | Weerbaarheid leer je best zo vroeg mogelijk aan. Maar hoe leer je kinderen met grenzen omgaan? Kan je dat ook online doen?
   
 • Let’s do this. Oefenen met de dokter Bea-modules (Katelijn Gijsel - Sensoa) | Een broertje of een zusje krijgen, een juf met een bolle buik zien, het roept heel wat vragen op bij kinderen. Maar hoe praat je nu leeftijdsadequaat met kinderen en jongeren over relaties en seksualiteit? In deze sessie ga je dieper in op de online lesmodules.
   
 • Hoe maak je een les over relaties en seksualiteit die kadert binnen het ZILL? (Bart Vandenbussche - Sensoa) | Het nieuwe ZILL-leerplan vraagt ons om te vertrekken vanuit de mix tussen leerling, de context en het leerplan. In deze sessie maak je een les, vertrekkende vanuit het ZILL-leerplan. De manier van werken is ook bruikbaar in andere netten.
   
 • Wanneer ouders nog niet klaar zijn voor dokter Bea: communiceren met ouders (Leen Deschutter - Sensoa) | Kinderen en jongeren reageren heel vaak enthousiast op de serie. Maar daarom wil niet elke ouder altijd mee. Communiceer je best op voorhand als je dokter Bea in je lessen gebruikt? Wat als ouders nadien negatief reageren?

15u00 | Afsluiten met een drankje

Kostprijs & inschrijven

 • Deelnemen aan deze studiedag kost € 60 (broodjeslunch inbegrepen).

In beeld

Dokter Bea
31
januari
Donderdag
09:00
15:00