Studiedag Leerarrangementen 2019

Studiedag

Op vrijdag 26 april 2019 verwelkomen we Otto de Loor, trainer, coach en adviseur van directies, leraren, ondersteuners ...  Hij geeft zijn visie op Differentiëren small-medium-large als verbinding tussen zinvol en betekenisvol onderwijs. Daarna volgen boeiende workshops o.l.v. Vlajo, Daniëlle Daniëls en docenten van de Lerarenopleiding Thomas More. Ook leraren uit het werkveld delen graag hun succesverhalen met jullie!

Programma

9u onthaal met koffie/thee
9u20 verwelkoming door Katelijne Van der Pas (unitmanager Lerarenopleiding Kempen)
9u30 – 11u Otto De Loor - Differentiëren small-medium-large
11u – 11u30 drankpauze

11u30 – 13u sessie 1 met keuze uit
1. Een sterke speel- en leeromgeving (ondernemende hoeken) uitbouwen vertrekkende vanuit focusdoelen. o.l.v. Martin Nica (Vlajo)
Tikken jouw kleuters ook tegen je buik om je aandacht te trekken met hun vele vragen? Zoeken ze  hun antwoorden vooral bij jou? Kiezen jouw kleuters vlug de gemakkelijkste weg of gaan ze uitdagingen aan? Leren is een proces en dat doe je met vallen en opstaan. Hoe neem je kinderen mee in dat proces?
In deze workshop bekijken we hoe je een sterke speel- en leeromgeving uitbouwt vertrekkende vanuit ondernemende doelen?  Waar zit het evenwicht tussen begeleiden – sturen - zelfsturen? Na deze workshop kan je met verfrissende ideeën een nieuwe wind laten waaien in jouw vertrouwd thema en jouw vertrouwde hoeken.
2. Taalinitiatie Frans bij kleuters en jonge kinderen o.l.v. Greet Brosens (De Scharrel in Minderhout)
Vroeg begonnen is half gewonnen, zeker als het gaat om taalinitiatie Frans. Want jonge kinderen op een speelse wijze laten kennismaken met de Franse taal heeft heel wat voordelen. Het vergroot hun motivatie, activeert hun taaldenken, stimuleert taaldiversiteit ... Mini Maxine neemt de leerlingen mee op een boeiende tocht waarbij plezier in en met het Frans centraal staat. De kinderen werken rond verschillende thema’s. We voorzien tal van leuke bewegingsversjes en -liedjes. Er is een doorlopende leerlijn van de 3 de kleuterklas tot het 3de leerjaar.
Graag tonen we jullie aan de hand van beeldmateriaal enkele praktijkvoorbeelden uit de klas en laten we jullie proeven van een steeds terugkerend ritueel. We geven ook een kijkje op hoe we vreemde talen op andere manieren integreren in de klas.
3. Binnenklasdifferentiatie! Praktisch en haalbaar organiseren o.l.v. Nele Van Den Bulck (Vlajo)
Vertrekkend vanuit een interactieve klassikale instructie komen we tot een gedifferentieerde instructie (IGDI model) die zo goed mogelijk tegemoet komt aan de noden van de kinderen. We hechten bijzonder veel belang aan de ontwikkeling van ondernemende vaardigheden en attitudes die kinderen nodig hebben om in een gedifferentieerde klas te kunnen leren en leven: willen leren uit fouten, hulp vragen, hulp bieden, aan afspraken kunnen houden, zelfredzaamheid vergroten, …
4. Taalgericht WO-onderwijs o.l.v. Elena Schutjes en Lieveke Hellemans (docenten Lerarenopleiding)
Uit onderzoek is gebleken dat taalgericht vakonderwijs zowel het leerrendement als de motivatie van leerlingen doet stijgen. Niet alleen leerlingen die van thuis uit taalzwak of meertalig zijn profiteren van taalgericht vakonderwijs, ook de sterke leerlingen varen er wel bij. Een bijkomende troef is dat taalgericht vakonderwijs het probleemoplossend vermogen van je leerlingen prikkelt. Via redeneervragen worden leerlingen uitgedaagd om zelf na te denken. In deze sessie focussen we ons op taalgericht wetenschaps- en techniekonderwijs. Je leert er welke middelen je kan inzetten om je wetenschaps- en technieklessen taliger te maken. Hierbij komen het aanbieden van rijke contexten en vakinhoud, het inzetten van taalontwikkelende interactie en het aanreiken van taalsteun aan de orde. Er wordt vertrokken vanuit een concrete wetenschaps- en techniekles.
5. Hoe ziet goed leesonderwijs eruit voor leerlingen tussen 10 en 14 jaar? o.l.v. Daniëlle Daniëls
Goed kunnen lezen en schrijven is cruciaal voor schoolsucces!
In goed leesonderwijs worden technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat en leesplezier zo veel mogelijk met elkaar gecombineerd. De inhoud en context moeten daarbij centraal staan. Wat heeft een kind er immers aan als het de tekst uit het geschiedenisboek wel kan verklanken, maar niet begrijpt wat er staat? Het echte doel van lezen – snappen wat er in een tekst staat – mag dus niet vergeten worden.
In deze sessie krijg jij praktijktips om van kinderen tussen 10 en 14 jaar gemotiveerde lezers te maken. Hoe differentieer je in een klas met een grote taaldiversiteit? Wat werkt en wat werkt niet? Zin om op interactieve manier veel bij te leren? Schrijf je dan in!
6. Uitbouwen van een ondernemend leermilieu in het S.O. o.l.v. Ben Peeters (Vlajo)
Je maakt op een actieve manier kennis met de kenmerken van een ondernemend leermilieu. Aan de hand van het STEP-model (Cego) wordt het leermilieu onder de loep genomen. Klasorganisatie, leerkrachtstijl, leerinhoud en evaluatie zijn daarbij de 4 grote pijlers. Via praktische voorbeelden en opdrachten krijg je als leerkracht handige tips en materialen ter beschikking waarmee je nadien in de klas meteen aan de slag kan gaan.
Tijdens deze workshop leer je:
• het belang van ondernemend onderwijs voor onze 21ste eeuw situeren en duiden
• kenmerken van ondernemend onderwijs (h)erkennen in de klasomgeving
• de verschillende componenten van het STEP-model duiden en terugkoppelen naar de dagelijkse klaspraktijk
• goede en haalbare (of laagdrempelige?) praktijken waarmee je als leerkracht eenvoudig en snel zelf aan de slag kan
13u – 14u middagpauze met broodjeslunch
14u – 15u30 sessie 2 met keuze uit
1. Onthaal centraal in de kleuterklas; stimulering van kleuterinitiatief! o.l.v. Ann Vandermotte (Vlajo)
Hoe richt ik een onthaalmoment in waar plannen, terugblikken, doen en samenhorigheid voorop staan? Tijdens een open onthaal willen we het initiatief van kleuters vergroten en hun zelfstandigheid stimuleren.  
Het open onthaal is praktisch, minder tijdrovend en doelgericht. Geen wachtende kleuters meer, maar ondernemende activiteit vanaf het eerste moment.
Benieuwd? Je ervaart zelf de ingrediënten en voordelen van een open onthaal en je krijgt een stappenplan om te groeien naar deze nieuwe organisatievorm.
2. Outdoor education in de kleuterschool o.l.v. Ann De Busser en Paulien Sterckx (Wervetuin in Vorselaar)
Vanuit de traditie van het ervaringsgericht werken en observaties van kinderen voelden we de nood om 'anders' aan de slag te gaan. Met onze visie op goed kleuteronderwijs, het steeds veranderende onderwijslandschap en de werkdruk in ons achterhoofd, experimenteren en exploreren we om een haalbare vorm van 'outdoor education' in onze dagdagelijkse werking van onze autonome kleuterschool op te nemen. We nemen jullie mee in onze experimentele fase zodat we jullie zelf zeer laagdrempelig, herkenbaar en kleinschalig stap voor stap warm kunnen maken voor deze fijne, waardevolle manier van ontdekkend en spelend leren. Via beelden, voorbeelden en vanuit het onderwijslabo en de samenwerking met de derdejaarsstudenten Bako van Thomas More Vorselaar willen we jullie graag inspireren en onze bevindingen met jullie delen.
3. Interactieve werkvormen in het basisonderwijs o.l.v. Annick Vandroemme (Vlajo)
Je maakt kennis met eenvoudige en haalbare werkvormen om alle leerlingen actiever te betrekken tijdens je lessen. Daarnaast verken je ook heel wat tips en tools om meer rendement te halen uit groepswerk. Er wordt ook stil gestaan bij hoe je kinderen kan laten groeien in samenwerkingsvaardigheden.
4. Vakoverschrijdend werken in een outdoor en/of community-based omgeving o.l.v. An Jacobs en Els van Winckel (VBS Windekind)
Zinvol onderwijs organiseren in een betekenisvolle leeromgeving, om elk kind te laten groeien tot de beste versie van zichzelf… hoe doe je dat? In VBS Windekind laten we vastgeroeste gewoonten en routines los en gaan leerkrachten samen met de kinderen van hun klas ervaringsgericht aan de slag met het nieuwe ZiLL leerplan. In deze workshop nemen we je graag mee in onze coachende manier van werken en tonen we enkele inspirerende voorbeelden waarmee je later ook zelf aan de slag kunt.
5. Hoe ziet goed leesonderwijs eruit voor leerlingen tussen 10 en 14 jaar? o.l.v. Daniëlle Daniëls (zie hierboven)
6. Lesmateriaal STEM future proof -  basisoptie STEM-wetenschappen (nieuwe leerplan) - 1ste graad SO o.l.v. Liesbeth Hofkens en Stijn Gebruers (Heilig-graf Turnhout)
We lichten graag onze visie op STEM toe. Wetenschap, technologie, engineering en wiskunde worden geïntegreerd in projecten die telkens starten vanuit een centrale onderzoeksvraag. Onderzoekend en ontwerpend leren staan centraal.
Je krijgt de mogelijkheid om concreet cursusmateriaal in te kijken en te vergelijken.
We linken het materiaal aan het nieuwe leerplan van de basisoptie STEM-wetenschappen.
7. Levensecht Eigentijds Duurzaam leren LED it be & LED all the way o.l.v. Nicole Boonen en Lieve Vannieuwenhuyze (KOGEKA/Sint Maria Geel)      
LED it be LED staat voor Levensecht Eigentijds Duurzaam leren. Ik licht graag toe hoe je ervoor kan zorgen dat 5 verschillende scholen van eenzelfde scholengemeenschap vertrekken van hetzelfde pedagogisch concept en tegelijkertijd hun eigenheid bewaren. Hoe zorgen we er samen voor dat we jongeren vormen tot vrije, verantwoordelijke, kritisch denkende burgers? Hoe blijven we als leerkracht, schoolleider, medewerker gemotiveerd om vernieuwend te werken?
Hoe zorgen we ervoor dat de energie die we investeren omgezet wordt in succesvolle leerervaringen? Hoe blijft innovatief onderwijs werkbaar en haalbaar voor iedereen? Ik vertel jullie graag het LED-verhaal waarbij zeker ook de dipjes en valkuilen aan bod komen.
LED all the way Levensecht Eigentijds en Duurzaam onderwijs op Sint Maria Geel wordt onder andere gerealiseerd door het gebruiken van de werkvorm Leeractiviteiten in de lessen. Want leerlingen eigenaar maken van hun leren en de leeractiviteiten zoals wij dat vorm geven, gaan hand in hand.
Verantwoordelijkheid, goesting in leren individueel en in in groep, reflectie, Office 365 ... zijn onmisbare onderdelen. We zweven niet, het is onderwijs met de voetjes op de grond..

Locatie

De studiedag vindt plaats in de lokalen van de Lerarenopleiding, Lepelstraat 2 te Vorselaar.

Kostprijs

De deelnameprijs bedraagt 90 euro.

26
april
Vrijdag
09:00
15:30
Ann Verheyen
Coördinator
T 014 / 50 81 69