Studiedag Effectief leren in het S.O. 2020 - uitgesteld naar 10 februari 2022

Studiedag

Op donderdag 10 februari 2022 organiseren we een studiedag rond 'Effectief leren'. Tim Surma, onderzoeker en coördinator van ExCEL, is onze gastspreker. Hij was jarenlang leerkracht in het secundair onderwijs. Hij is coauteur van het boek 'Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek'. Daarna kan je kiezen uit interactieve praktijkworkshops. 

Voorlopig programma onder voorbehoud

9u00 | Onthaal

Welkom in Vorselaar met koffie en thee!

9u20 | Welkom door Katelijne Van der Pas

Katelijne Van der Pas, directeur Lerarenopleiding Kempen, heet je van harte welkom op onze studiedag!

9u30 | Lessen geven waarin élke leerling de kans krijgt om te leren door Tim Surma

Lessen geven waarin élke leerling de kans krijgt bij te leren, is en blijft de kerntaak van een leraar. Om tot een goede les te komen, is het belangrijk om te begrijpen hoe en wanneer leerlingen bijleren, wanneer het enkel ‘lijkt’ alsof er geleerd wordt en wat het leren belemmert. De cognitieve wetenschap en onderwijspsychologie bracht de voorbije decennia een heleboel didactische bouwstenen voort waarmee elke leraar kan bouwen aan een optimale les. Tim Surma vertaalt de meest recente wetenschappelijke inzichten op het vlak van leren en instructie naar de praktijk van het lesgeven. Deze inzichten kunnen je helpen bij het ontwerpen van een onderwijspraktijk waarin optimaal geleerd én onthouden kan worden.

Tim Surma, research manager van ExCEL, 20 jaar ervaring in het S.O. en de lerarenopleiding, master onderwijskunde.

Workshops 

1. Effectief leren vertaald naar de klaspraktijk in taallessen

Hoe vertaal je de wetenschappelijke inzichten over effectief leren naar de klaspraktijk? Hoe kunnen we relevante voorkennis activeren, duidelijke instructie gebruiken en feedback geven die leerlingen aan het denken zet? De tweede belangrijke vraag hierbij is: Hoe doen we dit zo efficiënt mogelijk? In deze workshop krijg je een aantal praktijkvoorbeelden aangereikt. Daarnaast leren we ook vooral van elkaar. Er zal dus ook zeker ruimte zijn voor reflectie en uitwisseling van good practices.

Door Tamara Stojakovic, leraar  Nederlands, 3e graad TSO Atheneum Mxm, Merksem, Beste leerkracht Nederlands 2017, Onderwijs- en opleidingswetenschappen i.o.

2. Digitale didactiek: hoe haal je het beste uit Wijze lessen via ICT?

Heel wat scholen zetten op dit moment de stap naar laptops en Chromebooks voor leerlingen of zijn die stap aan het overwegen. Dit heeft een grote impact op de rol van de leerkracht, die evolueert nl. mee met die digitale transitie. Het creëert heel wat opportuniteiten zoals instant feedback en differentiatie. Tegelijk zijn er heel wat factoren die de efficiëntie van zo'n overstap serieus kunnen hinderen. In deze sessie staan we stil bij de succesfactoren van blended leren en zien we a.d.h.v. praktijkvoorbeelden uit de moderne vreemde talen hoe ICT de twaalf bouwstenen uit Wijze lessen kan ondersteunen.

Door Erik Devlies, 22 jaar ervaring als leraar Frans eerste graad, moderator bij KlasCement, ondersteunt auteursteams bij digitalemethode.besinds 2009 spreker over digitale didactiek.

3. Beheersingsleren toegepast op de humane wetenschapsvakken.

In de lessen van eerder ‘zachte vakken’ als PAV, geschiedenis, cultuur- of gedragswetenschappen …  komt het er op aan om terug te grijpen naar wat leerlingen al weten, aan te vullen wat ze nog niet weten, zodat ze het morgen ook nog kennen én er iets nieuws aan kunnen toevoegen. Daarnaast is het de taak van de leraar om leerlingen ruimte te geven om de leerstof actief te verwerken, zo ontdekken ze leerstrategieën die het leren vlotter maken. Tijdens deze workshop worden diverse concrete lesideeën besproken die direct in de eigen lessen geïmplementeerd kunnen worden.

Door Barbara Claeys, leraar gedrags- en cultuurwetenschappen, PAV en geschiedenis Sint Maarten bovenschool Beveren; studiebegeleider bij de Luisterkamer.

4. Effectief leren vertaald naar de klaspraktijk in taallessen.

De wetenschap van het leren zegt ons dat enkele eenvoudige strategieën ons helpen om efficiënter te leren. In deze workshop bespreken we enkele praktijkvoorbeelden waarin gebruik gemaakt wordt van deze strategieën om onze leeromgeving binnen de taallessen krachtiger en effectiever te maken. Hoe zet je in op duurzame woordenschatverwerving? Welk werkvormen maken een les rond lees-of luistervaardigheid krachtiger? Hoe bewaak je bij spreken en schrijven het evenwicht tussen nauwkeurigheid en vlotheid? Deze workshop biedt je enkele tools en werkvormen om metten aan de slag te gaan als antwoord op deze boeiende, maar complexe vragen.

Door Karen Van de Cruys, leraar Nederlands/Engels met bijzonder interesse voor formatieve evaluatie, schrijft haar onderwijservaringen neer op haar blog Delenderwijs

5. Beheersingsleren toegepast op de moderne vreemde talen

Alle leerlingen duurzaam op een maximaal niveau een vreemde taal laten beheersen, is dat mogelijk? In deze sessie laat Martin zien hoe hij in zijn VMBO- en MAVO-klassen beheersingsleren toepast waarbij hij gebruik maakt van een effectieve didactiek. Directe instructie, formatief handelen, doelgericht oefenen en effectieve leerstrategieën passeren daarbij de revue. Daarbij geeft hij diverse concrete lesideeën die direct in de eigen lessen geïmplementeerd kunnen worden. 

Door Martin Ringenaldus, leraar Duits sinds 2004. Hij is oprichter van de Facebook-groepen ‘Actief leren zonder cijfers’ en ‘Evidence-informed onderwijzen'. Hij werkt ruim vier jaar zonder cijfers in 2 en 3 VMBO BBL/KBL en werkt daarbij evidence-informed. Hij is ervan overtuigd dat àlle leerlingen aan een hoge standaard kunnen voldoen en laat dit in zijn eigen lespraktijk zien..

6. Leren leren in de secundaire school: wat en hoe?

Leren leren is een topic dat in Vlaamse leerplannen een expliciete rol krijgt. Leerlingen zouden na zes jaar secundair onderwijs in staat moeten zijn om hun eigen leren buiten de klasmuren te reguleren. De praktijk leert ons echter dat dit makkelijker gezegd dan gedaan is. Wat moet een leerling dan weten over leren? Wat kan een school doen om dit te ondersteunen? Welk beleid kan een school voeren richting ouders? Tijdens deze sessie gaan we in op mogelijke antwoorden op deze vragen. 

Door Tine Hoof, leraar Engels/Nederlands ASO/TSO, studiebegeleider en onderzoeker aan ExCEL

plaats | campus Vorselaar

10
februari
Donderdag
09:00
16:30
Lepelstraat 2, 2290 Vorselaar
Agora
Ann Verheyen
coördinator Donchecentrum
T 014 50 81 69