Studiedag Effectief leren 2020

Lezing

Op dinsdag 20 oktober 2020 verwelkomen we Tim Surma, onderzoeker en coördinator van ExCEL. Hij was jarenlang leerkracht in het secundair onderwijs. Hij is tevens coauteur van het boek 'Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek'.

Programma

9 uur onthaal met koffie/thee
9.20 uur verwelkoming door Katelijne Van der Pas (unitmanager Lerarenopleiding Kempen)
9.30 – 11 uur Lessen geven waarin élke leerling de kans krijgt bij te leren, is en blijft de kerntaak van een leraar. Om tot een goede les te komen, is het belangrijk om te begrijpen hoe en wanneer leerlingen bijleren, wanneer het enkel ‘lijkt’ alsof er geleerd wordt en wat het leren belemmert. De cognitieve wetenschap en onderwijspsychologie bracht de voorbije decennia een heleboel didactische bouwstenen voort waarmee elke leraar kan bouwen aan een optimale les. Tim vertaalt de meest recente wetenschappelijke inzichten op het vlak van leren en instructie naar de praktijk van het lesgeven. Deze inzichten kunnen je helpen bij het ontwerpen van een onderwijspraktijk waarin optimaal geleerd én onthouden kan worden. 
door Tim Surma, research manager van ExCEL, 20 jaar ervaring in het S.O. en de lerarenopleiding, master onderwijskunde.   
11.30 - 13 uur sessie 1 met keuze uit volgende workshops:
•    1. Wijze lessen: transfer naar de praktijk in wiskunde en wetenschapsvakken.
Hoe vertaal je de bouwstenen uit het boek nu naar concrete werkvormen, en wanneer hebben ze het meest impact? In deze werksessie maken we de transfer van de wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse klaspraktijk. We bespreken tal van voorbeelden waar je meteen mee aan de slag kan. De bouwstenen zijn immers breed inzetbaar, makkelijk te implementeren en toepasbaar bij leerlingen van verschillende leeftijden en met diverse capaciteiten en/of voorkennis. Nadien zul je dus ook makkelijk met collega’s in gesprek kunnen gaan over meer implementatiemogelijkheden voor jouw eigen context. 
 door Kristel Vanhoyweghen, onderwijswetenschapper en onderzoeker aan ExCEL, 20 jaar ervaring als leraar wiskunde in het S.O., doceerde onderwijskunde en algemene didactiek aan de lerarenopleiding KdG en is mede-auteur van het boek 'Wijze Lessen'. 
•    2. Effectief leren vertaald naar de klaspraktijk in taallessen
Hoe vertaal je de wetenschappelijke inzichten over effectief leren naar de klaspraktijk? Hoe kunnen we relevante voorkennis activeren, duidelijke instructie gebruiken en feedback geven dat leerlingen aan het denken zet? De tweede belangrijke vraag hierbij is: Hoe doen we dit zo efficiënt mogelijk? In deze workshop krijg je een aantal praktijkvoorbeelden aangereikt. Daarnaast leren we ook vooral van elkaar. Er zal dus ook zeker ruimte zijn voor reflectie en uitwisseling van good practices.  
 door Tamara Stojakovic, leraar  Nederlands, 3e graad TSO Atheneum Mxm, Merksem, Beste leerkracht Nederlands 2017, Onderwijs-en opleidingswetenschappen i.o.
•    3. Leren leren in de secundaire school: wat en hoe?
Leren leren is een topic dat in Vlaamse leerplannen een expliciete rol krijgt. Leerlingen zouden na zes jaar secundair onderwijs in staat moeten zijn om hun eigen leren buiten de klasmuren te reguleren. De praktijk leert ons echter dat dit makkelijker gezegd dan gedaan is. Wat moet een leerling dan weten over leren? Wat kan een school doen om dit te ondersteunen? Welk beleid kan een school voeren richting ouders? Tijdens deze sessie gaan we in op mogelijke antwoorden op deze vragen. 
 door Tine Hoof, leraar Engels/Nederlands ASO/TSO, studiebegeleider en onderzoeker aan ExCEL
13 - 14 uur middagpauze met broodjeslunch
14 - 15.30 uur sessie 2 met keuze uit volgende workshops:
•    1. Beheersingsleren toegepast op de humane wetenschapsvakken. 
In de lessen van eerder ‘zachte vakken’ als PAV, geschiedenis, cultuur- of gedragswetenschappen …  komt het er op aan om terug te grijpen naar wat leerlingen al weten, aan te vullen wat ze nog niet weten, zodat ze het morgen ook nog kennen én er iets nieuws aan kunnen toevoegen. Daarnaast is het de taak van de leraar om leerlingen ruimte te geven om de leerstof actief te verwerken, zo ontdekken ze leerstrategieën die het leren vlotter maken. Tijdens deze workshop worden diverse concrete lesideeën besproken die direct in de eigen lessen geïmplementeerd kunnen worden.
 door Barbara Claeys, leraar gedrags- en cultuurwetenschappen, PAV en geschiedenis Sint Maarten bovenschool Beveren; studiebegeleider bij de Luisterkamer.
•    2. Effectief leren vertaald naar de klaspraktijk in taallessen.
De wetenschap van het leren zegt ons dat enkele eenvoudige strategieën ons helpen om efficiënter te leren. In deze workshop bespreken we enkele praktijkvoorbeelden waarin gebruik gemaakt wordt van deze strategieën om onze leeromgeving binnen de taallessen krachtiger en effectiever te maken. Hoe zet je in op duurzame woordenschatverwerving? Welk werkvormen maken een les rond lees-of luistervaardigheid krachtiger? Hoe bewaak je bij spreken en schrijven het evenwicht tussen nauwkeurigheid en vlotheid? Deze workshop biedt je enkele tools en werkvormen om metten aan de slag te gaan als antwoord op deze boeiende, maar complexe vragen.
 door Karen Van de Cruys, leraar Nederlands/Engels met bijzonder interesse voor formatieve evaluatie, schrijft haar onderwijservaringen neer op haar blog Delenderwijs
•    3. Leren leren in de secundaire school: wat en hoe?
Leren leren is een topic dat in Vlaamse leerplannen een expliciete rol krijgt. Leerlingen zouden na zes jaar secundair onderwijs in staat moeten zijn om hun eigen leren buiten de klasmuren te reguleren. De praktijk leert ons echter dat dit makkelijker gezegd dan gedaan is. Wat moet een leerling dan weten over leren? Wat kan een school doen om dit te ondersteunen? Welk beleid kan een school voeren richting ouders? Tijdens deze sessie gaan we in op mogelijke antwoorden op deze vragen. 
 door Tine Hoof, leraar Engels/Nederlands ASO/TSO, studiebegeleider en onderzoeker aan ExCEL 

Locatie

De studiedag vindt plaats in de lokalen van de Lerarenopleiding, Lepelstraat 2 te Vorselaar.

Kostprijs

De deelnameprijs bedraagt 95 euro.

Inschrijven

Klik hier

20
oktober
Dinsdag
09:00
16:00
Ann Verheyen
Coördinator
T 014 / 50 81 69