Opkomst deeleconomie: overzicht, arbeidsaspecten en concurrentieaspecten

Education
Short Description

De veralgemeende beschikbaarheid van internet heeft de mogelijkheden tot diverse vormen van uitwisseling tussen particulieren aanzienlijk doen toenemen. 
Die uitwisselingen vinden gemakkelijker plaats omwille van de beschikbaarheid van digitale platformen, waardoor de informatiekosten gereduceerd werden. 
De nieuwe vormen van economie die daardoor ontstaan worden globaal genomen beschreven als deeleconomie, sharing economie, collaboratieve economie of circulaire economie. 
Dit mini-colloquium wil inzoomen op verschillende aspecten van de deeleconomie. Na een inleidend overzicht wordt aandacht besteed aan twee specifieke aspecten, nl. enerzijds de arbeidsomstandigheden van platformwerkers en anderzijds de concurrentiële aspecten van deze nieuwe vormen van economie.

Sprekers

Raïsa Basselier, Economist Nationale Bank van België
Karolien Lenaerts, Hoofd onderzoeksgroep Arbeid, Organisatie en Sociale Dialoog HIVA, KULeuven
Caroline Deiteren, Coördinator Sociale Zaken Unizo

 

Deelnameprijs

  • Studenten Business School Thomas More: via semestriële bijdrage 30€
  • Andere studenten: €10
  • Thomas More Alumni: 20€
  • Professionelen: 50€

Praktisch

Datum & startuur | 3 december 2019, onthaal 16:30 - start seminarie 17:00 - verwachte einduur 19:10 - netwerkdrink na het seminarie
Taal | Nederlands
Locatie | Thomas More, Campus De Vest, Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen - Aula 1
Inschrijven | Schrijf je in via deze link

Het Financieel Forum is als opleider erkend door FSMA (accreditatienummer 500051A/B), IAB (accreditatienummer B0534/2017-02). Deze activiteit komt in aanmerking voor 2 vormingspunten of vormingsuren in het kader van de bijscholing van bank- en verzekeringstussenpersonen, accountants, belastingconsulenten, boekhouders en fiscalisten.

03
december
Dinsdag
17:00
19:10
aula 1
More.seminars@thomasmore.be
E