Onthaaldagen 2020 | Campus Vorselaar

Bachelor Leraar Kleuteronderwijs 

Onthaaldag: 17 september van 9.30u tot 16.30u 

We verwachten je  op onze campus in Vorselaar. We laten je kennismaken met de campus, met medestudenten en met de opleiding zodat je vlot het academiejaar kan starten.  Lunch hoef je niet mee te brengen. Dit wordt door ons voorzien. Breng wel zeker een laptop en mondmasker mee.

We vinden het belangrijk om iedereen aan boord te krijgen. Ervaar je een drempel om mee te nemen? Neem dan contact op met leen.thijs@thomasmore.be

Meer info nodig?


Bachelor Leraar Kleuteronderwijs in verkort traject 

Onthaaldag: 14 september 

 • 12u20-12u30 onthaal in de cafetaria campus Vorselaar 
 • 12u30-15u45 introductie- en opstartsessies 

15 en 17 september: Religie, zingeving en levensbeschouwing 
Indien je vrijgesteld bent, hoef je dit OPO niet te volgen.

 • Lesmomenten Reeks 1: onthaalweek: dinsdag 15 september (08u30-11u45 en 12u30-15u45) én donderdag 17 september (08u30-12u30)
 • Evaluatie (vermoedelijk mondeling) na de herfstvakantie. 
 • Late inschrijvers kunnen ook aansluiten bij een tweede lessenreeks RZL bij aanvang van het tweede semester, al geven we er de voorkeur aan dat je de lessen volgt in de eerste groep (september). 
 • Indien je zal aansluiten bij reeks 1, stuur je een mail naar astrid.cornelis@thomasmore.be 
 • Het opleidingsonderdeel RZL is verplicht voor studenten die hun bachelor- of masterdiploma behaalden aan een niet-katholieke hogeschool. 
 • Wie studeerde aan een katholieke hogeschool zonder RZL in het programma kan enkel een vrijstelling krijgen indien soortgelijke opleidingsonderdelen uit de vooropleiding (bv. deontologie, ethiek…) aantoonbaar een substantieel aandeel (minstens 75%) inhouden m.b.t. religie, zingeving en levensbeschouwing bevatten. Meer info over vrijstellingen aanvragen vind je hieronder.  
 • Wie al een credit behaalde voor een opleidingsonderdeel RZL kan ook een vrijstelling aanvragen (zie hieronder).  
 • Indien je een vrijstelling wil aanvragen voor RZL, dan doe je dit bij voorkeur min. 1 week voor de aanvang van de reeks via trajecten.bako.vorselaar@thomasmore.be, samen met een officieel puntenoverzicht én een inhoudelijke beschrijving (ECTS-fiche) van het opleidingsonderdeel waarop je de vrijstellingsaanvraag baseert. 

Start lessen: 21 en 22 september
Enkel voor studenten Bakov 3 semesters: Studenten van het 3 semestertraject volgen in de eerste lesweek een extra inloopmodule ‘pedagogisch-didactische vorming’ : 

 • woe 23/9 (8u30 – 11u45) 
 • do 24/9 (8u30 – 14u)

Studenten die vragen hebben over een traject op maat (bv. spreiding, vrijstellingen…) kunnen bij het begin van het  academiejaar een afspraak maken met de trajectcoördinator via trajecten.bako.vorselaar@thomasmore.be op de volgende dagen en uren (het lokaal wordt bekendgemaakt via het berichtenscherm): 

 • 15 september tussen 9u en 13u
 • 16 september tussen 9u en 13u

Heb je nog vragen?


Bachelor Leraar Lager Onderwijs 

Onthaaldag: 17 september 9u – 16u 

We verwachten je op onze campus in Vorselaar. We laten je kennismaken met de campus, met medestudenten en met de opleiding zodat je vlot het academiejaar kan starten.  Lunch hoef je niet mee te brengen. Dit wordt door ons voorzien. Breng wel zeker een laptop en mondmasker mee.

Meer info nodig?

We vinden het belangrijk om iedereen aan boord te krijgen. Ervaar je een drempel om mee te nemen? Neem dan contact op met leen.thijs@thomasmore.be


Bachelor Leraar Lager Onderwijs in verkort traject

Onthaaldag: 18 september 10u – 17u 

Wat staat er op het programma? Onthaal, kennismaking en rondleiding op de campus, lunch, informatie ICT, informatie stage, ISP en vrijstellingen. Kortom: we maken jou startklaar voor de eerste lesdag op 23 september! Je neemt best je eigen laptop en mondmasker mee. We zorgen er voor dat het hele programma coronaproof kan verlopen. Lunch hoef je niet mee te brengen. Dit wordt door ons voorzien.

Wel meebrengen:  

 • Een laptop  
 • Een digitale kopie van je eerder behaalde diploma en eventuele creditbewijzen voor vrijstellingen 
 • Een mondmasker

Heb je nog vragen? Contacteer dan de opleidingsmanager: lore.staes@thomasmore.be

We vinden het belangrijk om iedereen aan boord te krijgen. Ervaar je een drempel om mee te nemen? Neem dan contact op met leen.thijs@thomasmore.be


Bachelor Leraar Secundair Onderwijs

Onthaaldagen:

 • 17 september: 13u30 -17u: verkorte voltijdse trajecten 2 vakken of 1 vak 
 • 17 september: 13u15-18u15: verkorte trajecten 1 vak (afstandsonderwijs, werkplekleren, LIO)
 • 18 september: 9u15-16u: reguliere (driejarige) opleiding  

Alle informatie is te vinden op het studentenportaal.

Heb je nog vragen? Contacteer dan de opleiding:

We vinden het belangrijk om iedereen aan boord te krijgen. Ervaar je een drempel om mee te nemen? Neem dan contact op met leen.thijs@thomasmore.be