Onderwijscafé | Mijn spot op onderwijs: Jan Vanhoof

Op dinsdag 27 oktober organiseren Thomas More Lerarenopleiding Vorselaar, de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en Uitgeverij LannooCampus het eerste onderwijscafé rond het recent uitgegeven boek Spots op onderwijs: wetenschappers voor het voetlicht. Prof. Jan Vanhoof richt zijn spot op onderwijs op het functioneren van scholen: hoe vrijwaren we autonomie voor leraren en schoolleiders zonder vrijblijvendheid te introduceren? Welke rol spelen bijvoorbeeld gestandaardiseerde toetsen?
Lezing

Terug onderwijscafés! Jan Vanhoof trapt het nieuwe seizoen op gang op dinsdag 27 oktober.

Mijn spot op onderwijs: Jan Vanhoof

Wat is ‘goed onderwijs’? Wat vinden we de moeite waard om na te streven als leraar, docent, schoolleider? Discussies over vernieuwingen en hervormingen in het onderwijs hangen vaak samen met die fundamentele vragen, maar de antwoorden erop verschillen.

Jan Vanhoof geeft in dit onderwijscafé zijn ‘spot op onderwijs’. Als een van de auteurs van het boek van deVanhoof Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) ‘Spots op onderwijs. Wetenschappers voor het voetlicht’, geeft hij zijn visie op onderwijs. Vanuit die visie gaat hij in op een prangende kwestie: hoe kan onderwijs omgaan met verschillen tussen leerlingen? Hij focust hierbij op de rol van leraren en schoolleiders: leraren in Vlaanderen kennen in hun klas heel wat autonomie, maar deze autonomie zorgt vaak voor onduidelijkheid. Wanneer mag de leraar tevreden zijn over de eigen performantie en de prestaties van de eigen leerlingen? Die onduidelijkheid zet volgens Jan Vanhoof de deur open voor vrijblijvendheid en ondermijnt zo de doelgerichtheid en de kwaliteit van ons onderwijs.

Van een onderwijssysteem dat grote autonomie toekent aan scholen en leraren, verwacht je dus ook dat het diezelfde leraren en schoolleiders voorziet van instrumenten om deze vrijheid doelgericht in te vullen.

Je verwacht dat leraren en schoolleiders zich aangesproken weten op de mate waarin ze succesvol gebruik maken van de handelingsvrijheid waarover ze beschikken. Een aanknopingspunt hiertoe is inzetten op prestatiemanagement. In het bijzonder de rol van duidelijke verwachtingen, (sturende) feedback en werken met gestandaardiseerde toetsen zal daarbij centraal staan. We gaan daarbij in gesprek over welke instrumenten scholen kunnen aangrijpen en ontwikkelen om te vermijden dat onderwijsvrijheid uitmondt in vrijblijvendheid.

spotsoponderwijsDit onderwijscafé is een gezamenlijk initiatief van de Thomas More Lerarenopleiding Vorselaar, de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en Uitgeverij LannooCampus naar aanleiding van het boek 'Spots op onderwijs. Wetenschappers voor het voetlicht'.

Programma

  • 19u00 - 20u00 | Café
  • 20u00 - 21u30 | Mijn spot op onderwijs: Jan Vanhoof
  • 21u30 - 22u30 | Café

Deelnemen!

Corona | Samen veilig op café gaan

De onderwijscafés gaan fysiek door in onze cafetaria of Serre, afhankelijk van het aantal fysieke deelnemers en mits de nodige veiligheidsmaatregelen. We voorzien zoveel mogelijk streaming voor deelnemers die niet ter plaatse wensen te komen.

Meer info over onze onderwijscafés in 2020-2021?

27
oktober
Dinsdag
19:00
22:30
Onderwijscafé
Lepelstraat 2, 2290 Vorselaar
An Conings
Opleidingsmanager
T 014 74 01 88
Wouter Vos
Beleidsmedewerker
T 014 50 81 72