Green is the new digital - hoe digitalisering en sustainability elkaar kunnen versterken

Lezing
Short Description

Onder impuls van de European Green Deal is er een maatschappelijk en economisch momentum ontstaan voor bedrijven om hun aanbod te verduurzamen. Maar hoe begin je daar aan? We geloven dat technologie in deze uitdaging een deel van de oplossing kan zijn. In deze uiteenzetting gaan we daarom op zoek welke trends we in de markt zien en identificeren we de opportuniteiten en digitale business modellen die op de duurzaamheidsuitdagingen van de komende jaren een antwoord kunnen bieden. Welke evoluties kunnen we verwachten van o.a. circulaire business modellen tot digitale platformen die de transitie mee zullen bepalen.

Spreker
Bart Kennes - eigenaar Statera

Bart is al 15 jaar actief als project- en programmamanager en heeft vanuit die rol veel ervaring opgebouwd in digitale transformatieprogramma's. Onder impuls van het “”European Green Deal” staan het bedrijfsleven en onze maatschappij voor nooit geziene uitdagingen. Deze “Europese Green Deal” houdt een reeks beleidsinitiatieven van de Commissie-Von der Leyen in met als overkoepelende doelstelling om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken en zo het eerste klimaat neutrale continent te worden. In deze context richt Bart binnen Cronos momenteel ”Reboot” op, een nieuwe start-up die bedrijven a.d.h.v. digitale oplossingen wil ondersteunen in hun uitdagingen rond sustainability en circulair ondernemerschap. 

Deelnameprijs
Studenten Business School Thomas More: via semestriële bijdrage €45
Andere Thomas More studenten: €15/ more seminar
Thomas More Alumni: €20 / more seminar
Externe deelnemers: €20 / more seminar (neem contact op met more.seminars@thomasmore.be)

Praktisch
Datum & startuur |  13 oktober 2022, seminarie van 18:15-19:30 (onthaal vanaf 18:00)
Taal | Nederlands
Locatie | Campus De Vest Zandpoortvest 60 2800 Mechelen - aula 2
Inschrijven | Schrijf je in via deze link

13
oktober
Donderdag
18:30
20:00
Campus De Vest
aula 2