Gastcollege | De 1 pagina strategie

Lezing

Programma

Een strategieplan ontwikkelen is een noodzakelijke eerste opstap naar strategisch denken, plannen en werken. Het 1-pagina-strategie concept is speciaal voor kmo-ondernemers ontworpen en biedt je een haalbaar 10-stappentraject om tot een goed doordacht en becijferd meerjaren strategieplan te komen. Maar daar mag het natuurlijk niet ophouden. Planning zonder actie is nutteloos. Een goede uitvoering is even belangrijk.

Inhoud

Heel wat ondernemers weten niet hoe ze een strategieplan moeten ontwikkelen. Bestaande strategiehandleidingen, voor zover al bekend, worden als te moeilijk, te uitgebreid en te complex bestempeld voor gebruik in kleine en middelgrote bedrijven.

Deze vaststellingen vormden de aanzet van een jarenlange zoektocht naar een strategieconcept dat eenvoudig, doeltreffend en haalbaar is voor kmo’s. Belangrijke aandachtspunten waren vragen als ‘Wat is nodig en voldoende?’, ‘wat werkt voor elke onderneming, ongeacht omvang of soort activiteit?’, ‘wat is haalbaar voor elke ondernemer, ongeacht achtergrond of ervaring?’ en ‘hoe kunnen we het eenvoudig, praktisch en overzichtelijk houden?’

Met de steun van tientallen kmo-ondernemers en kmo-begeleiders uit de regio is het Vic Wouters, Guy Vercauteren en Erik De Schutter gelukt deze zoektocht tot een goed einde te brengen.

Sprekers

Vic Wouters was 13 jaar actief op de afdeling 'Internationale Marketing' van Janssen Pharmaceutica. Daarna ging hij bij Procter & Gamble aan de slag waar hij zijn loopbaan afsloot als Vice-President van de P&G Health divisie. Na zijn actieve loopbaan ging Vic aan de slag als mentor van kmo-ondernemers, met een focus op strategisch denken, plannen en werken. Hij werkte als auteur mee aan het boek 'De 1-paginastrategie'.

Yves Jonckers is zaakvoerder van Sidec N.V., oud-student KHK en succesvolle toepasser van de 1-paginastrategie.

Inschrijven

 

07
december
Donderdag
15:30
17:30