Flexibele verloning

Lezing
Short Description

Het concept van het flexibel verloningsplan heeft als achterliggende idee om een grotere individuele vrijheid in te bouwen in het arbeidsvoorwaardenpakket van de medewerker. Het uitgangspunt is om, op basis van een door de werkgever ter beschikking gesteld budget, de medewerker een maximale keuze te geven tussen diverse looncomponenten die inspelen op zijn noden en behoefte op dat moment in zijn leven – dit uiteraard binnen de wettelijk toegelaten grenzen. 
 
Voor de onderneming draagt een flexibel verloningsplan bij tot een verhoogde ‘employee engagement’ en is het een extra troef bij het aantrekken & het behouden van talent. 
Bovendien kan de implementatie gebeuren op een kostenneutrale manier voor de onderneming en kunnen de alternatieve gekozen voordelen voor de werknemer een financiële optimalisatie of een optimalisatie van de work-life balance of well-being situatie met zich meebrengen.
 
Bij Deloitte hebben we een overkoepelende aanpak uitgewerkt inzake de opzet en implementatie van een dergelijk flexibel verloningsplan (‘My Benefits My Choice’ genaamd). Dit traject omvat o.a. verschillende juridische aspecten (personenbelasting, sociale zekerheid, BTW, vennootschapsbelasting, verzekeringstaks, arbeidsrecht, etc.), de impact op het payroll en finance departement, de communicatie naar de vakbonden en werknemers toe, etc. Daarnaast wordt een online webapplicatie, die de nodige assistentie verleent bij het simuleren & kiezen van de voordelen door de medewerkers en bij de administratie voor het HR departement, ter beschikking gesteld aan de onderneming.
 
Tijdens het gastcollege op 14 oktober zullen we samen met jullie door de ‘feasibility & design’ fase van het implementatietraject van een flexibel verloningsplan lopen aan de hand van een concreet voorbeeld en geven we een korte uiteenzetting van onze applicatie. Er is bovendien voldoende ruimte om eventuele vragen/bemerkingen te bespreken.
 


Spreker
Anke Elsen
Senior Manager Global Employer Services Deloitte


Deelnameprijs
Studenten Business School Thomas More: via semestriële bijdrage 45€
Andere Thomas More studenten: €15
Thomas More Alumni: 20€

Praktisch
Datum & startuur | 14 oktober 2021, seminarie van 18:15-20:15 (onthaal vanaf 18:00)
Taal | Nederlands
Locatie | Campus De vest Zandpoortvest 60 2800 Mechelen | aula 2
Inschrijven | Schrijf je in via deze link

14
oktober
Donderdag
18:15
20:15
aula 2