AdProcAdd

Vlaanderen is pionier op het vlak van Additive manufacturing (of 3D-printing). Toch blijft implementatie van de technologie beperkt binnen de metaalverwerkende sector. Met het project AdProcAdd II willen we de implementatie van AM binnen de maakindustrie en meer bepaald binnen de metaalverwerkende sector vergroten, zodat een bredere waaier van applicaties kan aangeboden worden en de afzetmarkt kan vergroot worden.

Advanced Processing of Additively Manufactured Parts

Additive manufacturing (AM), meestal 3D-printen genoemd, heeft het laatste decennium voor heel wat vooruitgang gezorgd voor toepassingen binnen de industrie, biomedische sector en consumentenmarkt. De voornaamste voordelen van deze technologie zijn de grote vormvrijheid waarmee onderdelen kunnen geproduceerd worden met een minimaal gebruik van materiaal. 

Toch zijn er een aantal beperkingen die ervoor zorgen dat AM niet altijd toegepast kan worden, zoals de beperkte oppervlakte en dimensionele kwaliteit, lange doorlooptijd en mechanische onzekerheid op het eindproduct. De grootste barrière voor verdere implementatie is doorgaans de slechte afwerking qua maat en oppervlakte, waardoor nog nabewerking nodig is. 

Doel

Met het project AdProcAdd II willen we de implementatie van AM binnen de metaalverwerkende sector vergroten. We onderzoeken nabewerkingstrategieën voor metalen AM onderdelen, en vertalen deze naar richtlijnen voor Vlaamse bedrijven om deze strategieën zelf toe te passen. 

Technisch gezien houdt dit in dat we nieuwe productieketens (combinatie van additief en subtractief vormgeven) introduceren of stroomlijnen. Deze ketens worden ondersteund met in-situ-sensor- en kwaliteitsinspectie systemen, om in real-time het productieproces bij te sturen en traceerbaarheid van onderdelen en processen en toekomstige productiebewerkingen te optimaliseren. Hierdoor kadert dit project ook binnen de Industrie 4.0 filosofie, wat  een steeds belangrijkere rol speelt voor Vlaamse bedrijven. De uiteindelijke langetermijnvisie is om AM onderdelen first-time-right te produceren, met optimale benutting van tijd en materiaal.

Resultaten

Binnen dit project willen we technologie en strategie ontwikkelen om productiebedrijven te ondersteunen in hun omschakeling van traditionele giet-, omvorm- en verspaningsprocessen naar nieuwe Additive Manufacturing processen. Hierdoor wordt geschat dat de productiekost voor één stuk en kleine series in metaal gereduceerd zal worden met meer dan 50%. Dit zal in eerste instantie een grote impact hebben op exclusieve niche producten.

Bovendien willen we het aantal operaties reduceren waardoor het risico op foutproductie vermindert, en dus een bijkomende besparing zal opleveren voor productiebedrijven.

Er wordt binnen dit project ook nadruk gelegd op de integratie van kennis binnen het onderwijs. Zo wordt de nieuwe kennis toegepast in onze opleiding Ontwerp & Productietechnologie.

Timing

Het project AdProcAdd II loopt van 1 september 2021 tot 31 augustus 2023.

Partners

Dit project werd gerealiseerd dankzij steun van Agentschap Ondernemen & Innoveren binnen het CORNET – TETRA programma.

banner

Frederik Vogeler
Onderzoeksmanager Smart Tech & Design
T + 32 (0) 473 92 54 50
Wouter Nuyts
Gastprofessor en onderzoeker Ontwerp- en Productietechnologie
T +32 477 251 947