School, CLB of bibliotheek en graag meer info?

Algemene en specifieke opleidingsbrochures kunt u aanvragen via www.thomasmore.be/brochures.

School

Zijn uw laatstejaars al bezig met wat ze volgend jaar willen doen? Vast wel. Als secundaire school speelt u een belangrijke rol in de zoektocht van uw leerlingen naar de opleiding of het vak dat het best bij hen past. Als grootste hogeschool in de provincie Antwerpen hebben wij niet alleen een breed aanbod dat uw leerlingen kan interesseren, maar ook heel wat expertise die we graag met u willen delen.

Informatie- en oriëntatieactiviteiten

Wij organiseren graag, gratis en vrijblijvend, informatie- en oriëntatieactiviteiten op maat van uw school: een infoavond voor leerlingen en ouders met objectieve informatie over het hoger onderwijs en verder studeren, een bezoek aan onze hogeschool, een themaworkshop, … Het kan allemaal. Op het aanvraagformulier ontdekt u het volledige aanbod: www.thomasmore.be/aanbodsecundair. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om verdere afspraken te maken. Vergeet ook niet aan te vinken voor welke gadgets uw school belangstelling heeft.

Proeven van Thomas More | Workshops en meer

Een halve dag met de hele klas proeven van hoger onderwijs tijdens mega-interessante workshops in aula, labo, studio, skillslab of atelier. Dat kan tijdens onze belevingsdagen!

Bovendien organiseert Thomas More tal van informatiesessies, proeflessen en workshops, op maat van leerling, leerkracht, klas of school. We steken ook graag een handje toe bij gip’s en excursies, of we organiseren voor u een pedagogische studiedag op een van onze campussen. 

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op www.thomasmore.be/proevenvantm

Openles

Op openlesdagen volgen leerlingen de echte onderwijsactiviteiten zoals lessen, labo's en practica, groepswerken enz. met echte studenten en echte docenten. Nadien kunnen ze vrijblijvend info verzamelen over opleidingen en studeren aan Thomas More. Alle info over de openlesdagen vindt u hier.

Openlesdag XL

Tijdens de openlesdag XL gaan we voor extra large. Leerlingen komen naar een Thomas More-campus en volgen een paar uur les. Dat kan een gewone les zijn, maar ook een labo of een groepswerk. Zo krijgen ze een XL beeld van de opleiding en kunnen ze beter beslissen of de studierichting iets voor hen is. Leerlingen kunnen het programma zelf samenstellen en draaien gewoon even mee met het leven zoals het is op een Thomas More-campus. Alle informatie over de openlesdag XL vindt u hier.

Junior University College

Hebben uw leerlingen zin om in het laatste jaar van hun middelbaar een extra uitdaging aan te gaan? Of zijn ze gewoon heel nieuwsgierig naar het leven aan een hogeschool? Dan kunnen ze deelnemen aan de Junior University Colleges en gedurende een gans semester elke woensdagnamiddag een les volgen binnen een opleiding waarin ze zich interesseren. Alle info vindt u hier.

Fotobooth

We stellen trouwens ook een fotobooth ter beschikking van uw laatstejaars voor hun eindejaarsbal of Chrysostomosfuif. Reserveren kan via www.thomasmore.be/foto.

Heeft u verder nog vragen? Neem dan zeker contact op met Isabel Deprez, directeur Onderwijs: isabel.deprez@thomasmore.be

CLB

Binnenkort oriënteren de laatstejaars leerlingen zich volop op hun vervolgstudies en dat brengt heel wat vragen met zich mee. Als CLB-medewerker neemt u de belangrijke taak op zich om deze en andere prangende vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en leerlingen te begeleiden in hun zoektocht naar de studie die het best bij hen past. De Thomas More-hogeschool wil hieraan graag een steentje bijdragen. 

HBO5

Nieuw is het uitgebreide HBO5-aanbod dat we samen met zeven onderwijspartners aanbieden in de provincie Antwerpen, onder de naam Track5. Deze HBO5-opleidingen situeren zich qua niveau tussen het secundair onderwijs (niveau 4) en het professionele bacheloronderwijs (niveau 6) en bestrijken gemiddeld 2 jaar voltijdse studie. Ze zijn erg praktijkgericht, worden aangeboden in avond- en dagonderwijs, en kunnen ook worden gecombineerd met een job. Wie een HBO5-opleiding tot een goed einde brengt, behaalt het diploma van gegradueerde. Het aanbod van HBO5-opleidingen kunt u raadplegen op onze website via www.thomasmore.be/track5. Voor algemene vragen over HBO5 of specifieke vragen over het HBO5-aanbod van Thomas More, kunt u steeds terecht bij Annie Goossens (0472 85 20 76 - annie.goossens@thomasmore.be).

Heeft u verder nog vragen? Neem dan zeker contact op met:

  • De Dienst Marketing en Communicatie (015 36 91 15 - marcom@thomasmore.be). We staan steeds open voor boeiende contacten en nieuwe samenwerkingen.

Bibliotheek

Binnenkort oriënteren de laatstejaars leerlingen in uw gemeente zich volop op hun vervolgstudies en dat brengt heel wat vragen met zich mee. Over deze en vele andere prangende vragen organiseert de Thomas More-hogeschool graag een objectieve infoavond over het hoger onderwijs voor uw bibliotheek. Om leerlingen op weg te zetten, maar ook ouders én leerkrachten de nodige ondersteuning te bieden. Er verandert echter veel in het hoger onderwijs, aan een snel tempo.

Infomoment

Ons gratis aanbod: een onderwijskundig expert die in uw bibliotheek op het tijdstip van uw keuze een infomoment verzorgt over het hoger onderwijs en verder studeren, met een objectieve toelichting van ongeveer een uur en een halfuurtje tijd voor vragen. Interesse? Neem dan contact met op met de Dienst Marketing en Communicatie (015 36 91 15 - marcom@thomasmore.be). We bekijken dan hoe we dit aanbod samen met u concreet vorm kunnen geven.


Heeft u verder nog vragen? Neem dan zeker contact op met:

  • De Dienst Marketing en Communicatie (015 36 91 15 - marcom@thomasmore.be). We staan steeds open voor boeiende contacten en nieuwe samenwerkingen.

WiWeTeR

Wiskunde, Wetenschappen, Techniek & Ondernemingszin: omdat we verdrinken in informatie, maar hunkeren naar kennis.

WiWeTer organiseert wetenschappelijke activiteiten voor leerlingen. Ze gaan er zelf aan de slag zoals een echte wetenschapper of technoloog en komen via experimenten heel wat te weten. Daarnaast voorziet WiWeTeR ook vorming voor leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs. Ondersteuning voor scholen die een STEM-richting uitbouwen of dit op een of andere manier wensen te doen behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Ontdek WiWeTeR op www.wiweter.be