Zorgverbreding en remediërend leren

Bachelor-na-bachelor

Locatie: Mechelen -
 • Kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften vragen een deskundige, zorgbrede aanpak in de school. Leerkrachten en leden van het zorgteam spelen - vertrekkende vanuit de zorgvisie van de school - een belangrijke rol bij deze aanpak.
 • Tijdens deze opleiding ontwikkel je een eigentijdse visie op zorg voor alle leerlingen en verwerf je competenties om deze visie waar te maken op drie niveaus:
  • schoolniveau: ondersteunen van de zorgvisie van de school, zorgverbredende initiatieven coördineren;
  • klasniveau: coachen/begeleiden van leraren;
  • leerlingniveau: ondersteuning bieden bij het begeleiden van kinderen en jongeren met specifieke hulpvragen, zowel binnen als buiten de klascontext.
 • Je kijkt kritisch-constructief naar de onderwijspraktijk.
 • Je onderzoekt - vanuit een handelingsgericht kader - de krachten en onderwijsbehoeften van leerlingen, leerkrachten en ouders.
 • Je leert het onderwijsaanbod doelgericht en systematisch afstemmen op deze behoeften.
 • Samenwerking tussen alle betrokkenen met inzet van ieders eigenheid en deskundigheid is hierbij het uitgangspunt.
 • Je kan kiezen voor een zorgtraject in kleuter, lager, of secundair onderwijs.
Scroll naar beneden voor meer info
Liesbeth Sterkens
Opleidingsverantwoordelijke

Opbouw

 • Doelgroep
 • Uurrooster
 • Lesinhoud
 • Doelgroep

  Doelgroep

  Deze opleiding richt zich op professionele bachelors in het onderwijs: kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs. Ook andere professionele bachelors (orthopedagogie, logopedie, ergotherapie, toegepaste psychologie, sociaal werk,...) kunnen de opleiding starten.

 • Uurrooster

  Uurrooster

  Je kan kiezen voor een tweejarig of driejarig traject. De lessen gaan door op zaterdagvoormiddag van 9.00 - 13.00 uur, uitgezonderd de zaterdagen in de schoolvakanties en met een feestdag. Enkele zaterdagen per jaar heb je een hele zaterdag les tot 17 uur.

 • Lesinhoud

  Lesinhoud

  De opleiding is zeer praktijkgericht. Je gaat met de theoretische inhouden die je tijdens de lessen aangeboden krijgt onmiddellijk in de schoolpraktijk aan de slag. Op die manier werk je, per opleidingsonderdeel, in de praktijk een evaluatieopdracht uit. Er zijn namelijk geen klassieke examens. Dit impliceert dat we van studenten die (nog) niet tewerkgesteld zijn in het onderwijs 7 uur (vrijwillige) praktijk per week in een onderwijscontext verwachten.

  We spelen in op actuele tendensen in het onderwijs: het M-decreet, handelingsgericht coachen, meertaligheid of diversiteit. Zowel onze interne als onze externe docenten zijn mensen uit de praktijk. Zij begeleiden jou bij interactieve hoorcolleges, getuigenissen, werksessies, supervisie en coaching.

Vakken

 • Fase 1 - Tweejarig traject
 • Fase 2 - Tweejarig Traject
 • Fase 1 - Driejarig Traject
 • Fase 2 - Driejarig Traject
 • Fase 3 - Driejarig Traject
 • Fase 1 - Tweejarig traject

  Fase 1 - Tweejarig traject

  • Zorgbreed denken
  • Communicatievaardigheden team
  • Handelingsgericht coachen 1
  • Kijk op zorgbeleid

  KEUZETRAJECTEN

  Kleuteronderwijs

  • Specifieke onderwijsbehoeften
  • Behoeften taalontwikkeling

  Lager Onderwijs

  • Specifieke onderwijsbehoeften
  • Leerbehoeften taal

  Secundair Onderwijs

  • Specifieke onderwijsbehoeften
  • Sociaal-emotionele behoeften jongeren 2

  Meer details en vakinhouden vind je in de programmagids.

 • Fase 2 - Tweejarig Traject

  Fase 2 - Tweejarig Traject

  • Communicatievaardigheden ouders
  • Handelingsgericht coachen 2
  • Praktijkbegeleiding

  KEUZETRAJECTEN

  Kleuteronderwijs

  • Behoeften denkontwikkeling
  • Motorische behoeften
  • Sociaal-emotionele behoeften kleuters
  • Spelbegeleiding

  Lager Onderwijs

  • Leerbehoeften wiskunde
  • Motorische behoeften
  • Sociaal-emotionele behoeften kinderen

  Secundair Onderwijs

  • Leerbehoeften jongeren
  • Sociaal-emotionele behoeften jongeren 1
  • Gezondheidsbeleid

  Meer details en vakinhouden vind je in de programmagids.

 • Fase 1 - Driejarig Traject

  Fase 1 - Driejarig Traject

  • Zorgbreed denken 1
  • Communicatievaardigheden team 2
  • Communicatievaardigheden ouders 1
  • Handelingsgericht coachen (1) 2
  • Handelingsgericht coachen (2) 3
  • Kijk op zorgbeleid 3

  KEUZETRAJECTEN

  Kleuteronderwijs

  • Specifieke onderwijsbehoeften 3
  • Behoeften taalontwikkeling 1
  • Behoeften denkontwikkeling 2
  • Motorische behoeften 2
  • Sociaal-emotionele behoeften kleuters 2
  • Spelbegeleiding 2

  Lager Onderwijs

  • Specifieke onderwijsbehoeften 3
  • Leerbehoeften taal 1
  • Leerbehoeften wiskunde 2
  • Motorische behoeften 2
  • Sociaal-emotionele behoeften kinderen 2

  Secundair Onderwijs

  • Specifieke onderwijsbehoeften 3
  • Leerbehoeften jongeren 2
  • Sociaal-emotionele behoeften jongeren (1) 2
  • Sociaal-emotionele behoeften jongeren (2) 1
  • Gezondheidsbeleid 2

  Meer details en vakinhouden vind je in de programmagids.

 • Fase 2 - Driejarig Traject

  Fase 2 - Driejarig Traject

  • Zorgbreed denken 1
  • Communicatievaardigheden team 2
  • Communicatievaardigheden ouders 1
  • Handelingsgericht coachen (1) 2
  • Handelingsgericht coachen (2) 3
  • Kijk op zorgbeleid 3

  KEUZETRAJECTEN

  Kleuteronderwijs

  • Specifieke onderwijsbehoeften 3
  • Behoeften taalontwikkeling 1
  • Behoeften denkontwikkeling 2
  • Motorische behoeften 2
  • Sociaal-emotionele behoeften kleuters 2
  • Spelbegeleiding 2

  Lager Onderwijs

  • Specifieke onderwijsbehoeften 3
  • Leerbehoeften taal 1
  • Leerbehoeften wiskunde 2
  • Motorische behoeften 2
  • Sociaal-emotionele behoeften kinderen 2

  Secundair Onderwijs

  • Specifieke onderwijsbehoeften 3
  • Leerbehoeften jongeren 2
  • Sociaal-emotionele behoeften jongeren (1) 2
  • Sociaal-emotionele behoeften jongeren (2) 1
  • Gezondheidsbeleid 2

  Meer details en vakinhouden vind je in de programmagids.

 • Fase 3 - Driejarig Traject

  Fase 3 - Driejarig Traject

  • Zorgbreed denken 1
  • Communicatievaardigheden team 2
  • Communicatievaardigheden ouders 1
  • Handelingsgericht coachen (1) 2
  • Handelingsgericht coachen (2) 3
  • Kijk op zorgbeleid 3

  KEUZETRAJECTEN

  Kleuteronderwijs

  • Specifieke onderwijsbehoeften 3
  • Behoeften taalontwikkeling 1
  • Behoeften denkontwikkeling 2
  • Motorische behoeften 2
  • Sociaal-emotionele behoeften kleuters 2
  • Spelbegeleiding 2

  Lager Onderwijs

  • Specifieke onderwijsbehoeften 3
  • Leerbehoeften taal 1
  • Leerbehoeften wiskunde 2
  • Motorische behoeften 2
  • Sociaal-emotionele behoeften kinderen 2

  Secundair Onderwijs

  • Specifieke onderwijsbehoeften 3
  • Leerbehoeften jongeren 2
  • Sociaal-emotionele behoeften jongeren (1) 2
  • Sociaal-emotionele behoeften jongeren (2) 1
  • Gezondheidsbeleid 2

  Meer details en vakinhouden vind je in de programmagids.

Na je studie

 • Werken
 • Werken

  Werken

  Deze opleiding helpt je om je verder te specialiseren binnen de zorg in het onderwijs. Je bent beter voorbereid op complexe zorgvragen. Het verhoogt je kansen op een job als zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, klasleraar of SES (sociaal-economische status)-leerkracht.

Alles voor (toekomstige) studenten

Naast opleidingen biedt Thomas More een hele waaier aan extra voorzieningen. Zoek je een kot? Doe je aan topsport? Leef je met een functiebeperking? Heb je het financieel wat moeilijker? ... Ontdek waarmee wij jou kunnen helpen!

Kom kennismaken

De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore

23 februari
Zaterdag 10u - 16u
27 april
Zaterdag 10u - 14u
4 september
Woensdag 18u - 21u