Contact

Vormingen Voedings- en Dieetkunde

Permanente vorming of nascholing

De opleiding Voedings- en Dieetkunde organiseert gedurende het academiejaar een aantal vormingen. Deze vormingen gaan door op onze campus in Geel.

Academiejaar 2015-2016

Infosessies voor diëtisten: Opstarten van een eigen zaak 

Wil je graag starten als zelfstandige diëtist(e)? Deze drie infosessies met boeiende gastsprekers helpen je op weg! 

Sessie 1 | Hoe start ik een eigen onderneming op?  

Er wordt een bruikbaar antwoord gegeven op vragen over de opstart van een onderneming, zoals welke ondernemingsvorm is geschikt voor mij, het sociaal statuut van de zelfstandige, boekhoudige verplichtingen, ....

Sessie 2 | 'Best practices' bij de opstart van een eigen onderneming

Tania Callewaert geeft tips vanuit haar ervaring als zelfstandige over marketing en over de praktische aanpak van de adminstratieve verplichtingen zoals boekhouding, BTW, terugbetaling RIZIV, ... 

Sessie 3 | Beroepsaansprakelijkheid van de zorgverlener.

Dirk Jonchkeere geeft informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de zorgverlener: een beroepsfout, een financiële nachtmerrie voor de zorgverlener? Aanvullend geeft hij informatie over andere noodzakelijke of aan te raden verzekeringen.

Klik hier voor meer info.

Academiejaar 2016-2017

Voeding van het jonge kind en de adolescent: handvatten voor de diëtistenpraktijk - meer informatie volgt.

Nieuws

Contact