Vorming Sociaal Werk op maat

Permanente vorming of nascholing

De opleiding biedt vorming en dienstverlening aan op maat van uw organisatie.

Onze vormingen zijn:

  • handelingsgericht en methodisch onderbouwd,
  • oplossingsgericht en thematisch,
  • waarderend en interactief.

De doelstellingen zijn:

  • attitudes, inzichten en vaardigheden aanreiken,
  • hoge implementeerbaarheid en toepasbaarheid.

Afhankelijk van het thema en de doelstelling passen we verschillende werkvormen toe:

  • coaching,
  • intervisie en supervisie,
  • lerend netwerk,
  • procesbegeleiding,
  • projectwerking.

Mogelijke thema's: Appreciative Inquiry, basisschakelmethodiek, bemiddeling, beroepsgeheim, Bind-Kracht, budgethulpverlening, coaching, cultuur en sociaal-artistieke praktijken, HRM, intervisie en supervisie, leidinggeven, organisatieontwikkeling, slachtofferbejegening, ....

Voor wie? CAW's, FOD, koepelorganisaties, lokale besturen, OCMW's, onderwijsinstellingen, politiezones, vzw's uit het welzijnswerk, ...

Wij zoeken samen met u naar een oplossing voor uw vormings-, begeleidings- of dienstverleningsvragen.

U mag steeds contact opnemen met Vera Nijs via mail of telefonisch.

vera.nijs@thomasmore.be of info.mdsw@thomasmore.be, of 014 56 21 47 

 

Nieuws