Contact

Campus Antwerpen Sanderus
dr. Peter De Graef

Opleidingsmanager
peter.degraef@thomasmore.be

School- en Pedagogische Psychologie

Afstudeerrichting van de Bachelor Toegepaste Psychologie

Deze afstudeerrichting is een ideale basis voor de begeleiding van kinderen en jongeren in hun schoolcontext en hun (problematische) opvoedingscontext.

We spitten met jou uit hoe je samen met de ouder, de leerkracht, de opvoeder en het kind of de jongere kunt achterhalen welke ondersteuning aangewezen is. Dit doe je via gesprekken, vragenlijsten, testen en observaties die we jou uitgebreid aanleren! Je leert daarbovenop aantrekkelijke, creatieve, preventieve acties binnen het domein opvoeding en onderwijs opzetten.

We besteden bijzondere aandacht aan zorg-op-maat in moeilijke opvoedingssituaties en in de jeugdhulpverlening. Jouw psychopedagogische ondersteuning komt als geroepen bij kwetsbare jongeren en jongeren die een belemmering of een beperking ervaren in eigen functioneren.

Je professionele toekomst?

Jouw professionaliteit is onmisbaar in centra voor leerlingenbegeleiding, centra voor ontwikkelingsstoornissen, het buitengewoon onderwijs en de zorgcoördinatie. Je bent gegeerd in thuisbegeleidingsdiensten, diensten voor beschut wonen, diensten voor pleegzorg en opvoedingswinkels.

Nieuws

Misschien ook interessant voor jou?

Is deze opleiding toch niet helemaal je ding? Andere studenten vonden de volgende opleidingen ook interessant:

Bekijk alle opleidingen

Contact

Campus Antwerpen Sanderus
dr. Peter De Graef

Opleidingsmanager
peter.degraef@thomasmore.be