Contact

Campus Geel
Christien Broeckmans
Opleidingsmanager
christien.broeckmans@thomasmore.be

Sociaal-cultureel Werk

Afstudeerrichting van de Bachelor Sociaal Werk

Als toekomstig sociaal-cultureel werker geloof je in de eigen kracht van individuen en groepen. Je leert samen met mensen op zoek gaan naar hun mogelijkheden om vorm te geven aan hun eigen leven. Je hebt oog voor de creatieve vermogens van mensen en belemmeringen. Je verdiept je in begrippen als participatie, onderhandelen en beïnvloeden en krijgt zicht op het bestaande culturele, opleidings- en vormingsaanbod. Je traint methodieken zoals projectmatig werken, samenlevingsopbouw en sociale actie. 

Je geeft een stem aan maatschappelijke groepen en biedt mensen mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. 

Je professionele toekomst

Je kan aan de slag in diverse werkingen en organisaties: jeugdhuizen, buurt- en wijkcentra, cultuurcentra, vormingsinstellingen, verbondscentra van jeugd-, volwassenen- en seniorenverenigingen, gemeentebesturen (jeugddienst, cultuurdienst, ...).

Nieuws

Misschien ook interessant voor jou?

Is deze opleiding toch niet helemaal je ding? Andere studenten vonden de volgende opleidingen ook interessant:

Bekijk alle opleidingen

Contact

Campus Geel
Christien Broeckmans
Opleidingsmanager
christien.broeckmans@thomasmore.be