Contact

Campus Geel
Christien Broeckmans
Opleidingsmanager
christien.broeckmans@thomasmore.be

Maatschappelijke Advisering

Afstudeerrichting van de Bachelor Sociaal Werk

Als toekomstig maatschappelijk adviseur word je voorbereid om mensen te informeren en adviseren over hun rechten en plichten. We besteden uitgebreid aandacht aan recht waardoor je leert toe te passen hoe je mensen wegwijs maakt in het doolhof van reglementeringen. Je leert dus al doende hoe je mensen correct informeert, hoe je bemiddelt en hoe je sociaaljuridische problemen oplost.

Vanuit deze scharnierfunctie bouw je mee aan kwaliteit, cliëntgerichtheid en gerechtvaardigde belangen van individuen en groepen.  

Je professionele toekomst

Je kan aan de slag bij diverse diensten en instanties: ombudsdiensten en sociale diensten van steden en gemeenten, PWA’s, sociale huisvestingskantoren, huurdersbonden, mutualiteiten, vakbonden, kinderbijslagfondsen, rechtbanken, ministeries, middenstandsverenigingen, diensten voor schuldenregeling, …

Nieuws

Misschien ook interessant voor jou?

Is deze opleiding toch niet helemaal je ding? Andere studenten vonden de volgende opleidingen ook interessant:

Bekijk alle opleidingen

Contact

Campus Geel
Christien Broeckmans
Opleidingsmanager
christien.broeckmans@thomasmore.be