Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat

Deze opleiding is een gezamenlijk initiatief van de faculteiten industriële ingenieurswetenschappen en ingenieurswetenschappen van de KU Leuven en de groep gezondheid, welzijn en lerarenopleiding van Thomas More. 

Een postgraduaat voor jou?

Was je altijd al een ingenieur met affiniteit voor de sociale sector? Ben je ervan overtuigd dat technologie een belangrijke hefboom kan zijn naar meer zelfstandigheid en voor een betere kwaliteit van leven voor kwetsbare groepen in de maatschappij?

Vind je dat je als ingenieur een belangrijke bijdrage kan leveren aan socialprofitorganisaties? Geloof je dat ook deze sector dankzij innovaties, maar ook dankzij op de markt bestaande oplossingen en services gelijke tred kan houden met de snelle technologische en maatschappelijke evoluties die onze samenleving zo kenmerken?

Dit postgraduaat slaat de brug tussen de werelden van techniek, de socialprofit- en de profit sector.

Een ingenieur lost vooral problemen op voor… mensen. Deze opleiding helpt je jezelf te verdiepen in de sociale aspecten van de ingenieursproblematiek. Wanneer je als ingenieur mensen en hun uitdagingen echt begrijpt, kan je levens veranderen.

Dit postgraduaat Community Service Engineering focust op technologie voor sociale inclusie, empowerment, toegankelijkheid van de openbare ruimte, websites, media, het onder steunen bij belastend werk, de efficiëntie van socialprofitorganisaties en de kwaliteit van hun dienstverlening.

Partners

Deze opleiding is een gezamenlijk initiatief van de faculteiten industriële ingenieurswetenschappen en ingenieurswetenschappen van de KU Leuven en de groep gezondheid, welzijn en lerarenopleiding van Thomas More.

We werken nauw samen met Cera Award. Afgestudeerden worden aangemoedigd om mee te dingen naar een Cera Award (www.cera-award.be). Cera Award is:

  • een erkenning voor je sociale, communicatieve en creatieve vaardigheden die je als ingenieur in een sociale context aantoonde;
  • een mooi beeldje dat de samenwerking tussen wetenschap en social profit symboliseert.

KU Leuven en Thomas More zijn partner in een Europees consortium voor Community Service Engineering. Er is een nauwe samenwerking met de universiteit van Porto (Portugal), de Haagse Hogeschool in Nederland en University West in Zweden. Deze strategische partners werken aan projecten in dezelfde context. In het curriculum is er ruimte om te vergelijken over landsgrenzen heen. Ook als student word je uitgenodigd om elkaar te leren kennen, samen te werken en zo van elkaar te leren.

Het postgraduaat Community Service Engineering werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Olin College of Engineering (VS). 

Toelatingsvoorwaarden

Je hebt een ingenieursdiploma:

  • industrieel ingenieur
  • burgerlijk ingenieur
  • burgerlijk ingenieur architect
  • bio-ingenieur
  • handelsingenieur

Kandidaten moeten het Engels op een goed niveau beheersen, minimum niveau CEFR B2 (zie: www.coe.int/lang-CEFR)

Getuigschrift

Het postgraduaat telt 30 studiepunten. Op het einde van het curriculum presenteer je voor een professionele jury. Daarbij is het projectresultaat even belangrijk als het afgelegde traject. Je verhaalt over het proces dat je doorliep en toont aan dat je daarbij te werk ging als sociaal ingenieur. Na een positieve beoordeling krijg je het getuigschrift Postgraduaat Community Service Engineering.

Nieuws